ارثملکی

ابطال مزایده ملک ورثه ای

وکیل ابطال مزایده ملک ورثه ای ✔️| موارد ابطال مزایده ملک ورثه ای | مهلت ابطال مزایده ملک ورثه ای

یکی از راه هایی که به کمک آن عدالت درباره اموال دولتی یا اموالی که توسط دولت توقیف شده است، برقرار می شود، به مزایده گذاشتن آن اموال است. به غیر از موارد گفته شده مزایده در برخی موارد دیگر هم کاربرد زیادی دارد. برای مثال زمانی که وراث یک ملک بر سر آن با هم به توافق نرسند، قوانین و شرایطی وجود دارد که به کمک آن ها ملک به مزایده گذاشته  می شود. به همین دلیل برای اینکه عدالت در صورتی که مزایده به هر دلیلی براساس قانون صورت نگیرد یا نقصاناتی در آن وجود داشته باشد،برقرار شود، شرایط قانونی برای ابطال مزایده ملک ورثه ای وجود دارد. در این شرایط، طرفین می توانند اقدامات لازم را برای ابطال مزایده ملک ورثه ای انجام دهند. در ادامه مقاله بیشتر با موارد و نحوه ابطال مزایده ملک ورثه ای آشنا می شویم.

ابطال مزایده ملک ورثه ای

همانطور که توضیح داده شد ابطال مزایده ملک ورثه ای برای برقراری عدالت انجام می پذیرد. در واقع برای انجام مزایده باید برخی قوانین و مقررات و الزامات رعایت شود. در صورتی که این ملزومات به درستی انجام نشود، موضوع ابطال مزایده ملک ورثه ای مطرح می شود. به طور کلی با برقراری مزایده حقوق از دست رفته خواهان تامین می شود و در صورتی که با برقراری مزایده حقی از خواهان تامین نشود، امکان ابطال مزایده ملک ورثه ای در زمان معین امکان پذیر است.

مواردی که باعث ابطال مزایده ملک ورثه ای می شود؛

 • در صورتی که هر یک از مباشرین یا کارشناسان فروش مزایده در خرید ملک شرکت کرده باشند.
 • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا انجام گرفته باشد.
 • در صورتی که مزایده فروش در زمان و مکان مشخص شده، انجام نگرفته باشد.
 • در صورتی که اتفاقات غیرقانونی در زمان فروش ملک به وجود آمده باشد. از جمله اینکه بدون هیچ دلیل قانونی مانعی برای خرید ملک به وجود آمده باشد یا بالاترین پیشنهادی که برای خرید ملک شده است، بدون هیچ دلیل قانونی رد شده باشد.

توجه داشته باشد که در فروش اموال غیرمنقول یا ابطال مزایده به جز موارد توضیح داده شده، مانند اموال منقول رفتار می شود.

قوانینی که باید در مزایده ملک ورثه ای رعایت شود؛

 • دادگاه پس از اتمام مزایده، مبلغ حاصل از فروش ملک ورثه ای را بین وراث بر اساس قوانین و مقررت و طبق سهم الارث آن ها تقسیم می کند.
 • در قوانین کشور این امکان برای وراث وجود دارد تا در مزایده شرکت کنند و در صورتی که طبق قوانین در مزایده برنده شوند، ملک ورثه ای به آن ها فروخته می شود. هم چنین طبق مورد توضیح داده شده، مبلغ حاصل از فروش آن بین وراث تقسیم می شود و وراث خریدار نیز سهم خود را طبق سهم الارث و طبق قانون دریافت می کنند.
 • برای آنکه ملکی به مزایده گذاشته شود یا پیگیری های لازم جهت به مزایده گذاشتن ملکی انجام گیرد، وراث باید در دادگاه حاضر شوند و به مراجع مورد صلاحیت موجود در همان شهری که ملک ورثه ای در آن وجود دارد، مراجعه کنند.

توجه داشته باشید که رعایت قوانین و مقررات موجود برای به مزایده گذاشته شدن ملک ورثه الزامی و در صورتی که هر یک از این قوانین رعایت نشود، افراد می توانند برای ابطال مزایده ملک ورثه ای اقدام کنند یا عواقب قانونی ناشی از عدم رعایت قوانین در فروش ملک ورثه ای را پیگیری نمایند.

دادخواست ابطال مزایده ملک ورثه ای

یکی از اولین قدم هایی که باید برای ابطال مزایده ملک ورثه ای طی شود، ارائه دادخواستی کامل مبنی بر ابطال مزایده ملک ورثه ای است. برای این منظور باید دادخواستی که شامل تمام مدارک شواهدی که نشان دهنده عدم رعایت قوانین و مقررات در فروش ملک ورثه ای باشد، به دادگاه ارائه شود. توجه داشته باشید که در هر پرونده ای با توجه به شرایط موجود در آن، مدارک و شواهد به دست آمده متفاوت خواهد بود. در نتیجه دادخواست ابطال مزایده ملک ورثه ای باید به گونه ای نوشته شود که تمام مطالب را پیرامون شرایط پرونده در زمان و مکان مشخص شرح دهد. از این رو ما به شما پیشنهاد می کنیم برای تنظیم دادخواست ابطال مزایده ملک ورثه ای حتما از وکیل با سابقه و آشنا به قوانین و مقررات پیرامون اموال ورثه ای و مزایده املاک مشورت کرده و سپس اقدامات بعدی را برای تنظیم دادخواست و ابطال مزایده ملک ورثه ای انجام دهید.

نحوه انتقال سند ملک ورثه ای پس از اتمام مزایده

یکی از سوالاتی که درباره مراحل انجام مزایده و پس از آن پرسیده می شود این است که پس از اتمام مراحل مزایده، شیوه انتقال سند به خریدار چگونه است؟

در حقیقت پس از اتمام مراحل مربوط به مزایده باید تمهیدات لازم جهت انتقال سند به خریدار توسط وراث اندیشیده شود اما در صورتی که به هر دلیلی مانعی برای انتقال سند به خریدار وجود داشته باشد، برای مثال اگر یک یا چند نفر از وراث از حضور در مراجع مربوطه برای انتقال سند به خریدار خودداری کنند، طبق قانون روش هایی برای انتقال سند به خریدار وجود خواهد داشت.

یکی از این روش ها این است که خریدار می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و طبق مدارک رسمی موجود، خواستار انتقال سند به خود شود. در این مرحله درخواست خواهان مورد بررسی قرار می گیرند و چنانچه در نهایت رای به نفع خواهان صادر شود، اقدامات لازم قانونی برای انتقال سند به خریدار انجام می گردد. توجه داشته باشید که این مراحل باید در صورتی انجام گیرد که شبهه ای در رابطه با ابطال مزایده ملک ورثه ای وجود نداشته باشد و در آن صورت نیز بررسی های قانونی لازم در مراجع مرتبط انجام می شود و در صورت رای به ابطال مزایده ملک ورثه ای طبق توضیحات داده شده، مراحل قانونی تازه در رابطه با ملک ورثه ای از سر گفته می شود.

همچنین بخوانید:  حکم خلع ید مشاع

مهلت لازم برای ابطال مزایده ملک ورثه ای

از مهم ترین نکته هایی که باید در جهت ابطال مزایده ملک ورثه ای بدانید این است که برای انجام کارهای قانونی مربوط به ابطال مزایده ملک ورثه ای زمان مشخصی وجود دارد. در حقیقت این فرصت برای خوانده یا خواهان وجود دارد تا با توجه به شرایط پیش آمده و مدارک موجود نسبت به ماهیت انجام مزایده یا شرایطی که بر طبق آن مزایده انجام گرفته است، اعتراض کند اما این موضوع به این معنا نیست که هر یک از طرفین در هر زمانی بتوانند اقدامات لازم را برای ابطال مزایده ملک ورثه ای انجام دهند و این مراحل باید در موعد مقرر شده انجام بپذیرد.

به طور کلی در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول به شکل مزایده فروخته شده باشد، هر یک از طرفین در مهلت یک هفته ای از تاریخ فروش یا به مزایده گذاشته شدن ملک فرصت دارند تا نسبت به ثبت اعتراض خود برای ابطال مزایده ملک ورثه ای در مراجع مربوطه اقدام کنند.

مراجع صالح برای رسیدگی به پرونده های ابطال مزایده ملک ورثه ای

خوب است بدانید که در صورتی که صورت جلسه مزایده تهیه و تنظیم شده باشد، هیچ شکایتی مبنی بر انجام عملیات اجرایی پذیرفته نیست و اعتراضات لازم باید تا قبل از تهیه و امضا صورت جلسه مزایده انجام پذیرد.

از نکته هایی که باید برای تنظیم و امضای صورت جلسه رسیدگی به پرونده ابطال مزایده ملک ورثه ای بدانید این است که مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به پرونده های ابطال مزایده ملک ورثه ای دادگاه های حقوقی محل حاضر ملک است. در حقیقت در دادگاه هایی که ملک در آن منطقه یا شهر قرار دارد، شرایط مربوط به ابطال مزایده ملک ورثه ای پیگیری می شود.

وکیل ابطال مزایده ملک ورثه ای

معمولا زمانی که سرمایه افراد در خطر به مزایده گذاشتن قرار دارد، افراد از هیچ تلاشی برای نگه داشتن سرمایه خود دریغ نمی کنند. برای مثال آن ها همه تلاش خود را می کنند تا با به نام زدن اموال خود به نام دیگری از به مزایده گذاشتن سرمایه ها و املاک خود جلوگیری کنند. در بسیاری از مواقع تلاش آن ها برای نگه داشتن سرمایه شان نتیجه بخش نیست و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می دهند در حالی که با مشورت و اعطای وکالت به یک وکیل مزایده با تجربه و با سابقه می توانند از رخداد بسیاری از این اتفاقات جلوگیری کنند.

از طرفی در بسیاری از مواقع افراد یا وراث اطلاع یا آگاهی از امور مربوط به نحوه مزایده و مطالب مربوط به آن ندارند و نمی دانند در چه شرایطی امکان اقدام برای ابطال مزایده ملک ورثه ای وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از مواقع آن ها فرصت لازم برای اعتراض به نحوه انجام مزایده یا به طور کلی ابطال مزایده ملک ورثه ای را از دست می دهند. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می کنیم حتما قبل از انجام هرگونه اقدام پیرامون به مزایده گذاشتن ملک ورثه ای با یک وکیل متخصص و آگاه به این امور مشورت کنید و اطلاعات کامل مربوط به ابطال مزایده ملک ورثه ای را از او دریافت نمایید. تنها در این صورت است که می توانید از نگه داشتن سرمایه خود اطمینان حاصل کرده و سرمایه خود را از دست ندهید.

لیست وکلای رایمند

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1. پیروزی در پرونده سرقت از منازل با 73 شاکی خصوصی که موفق به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شد.

2. پیروزی در پرونده قتل با سلاح گرم که منجر به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شده است.

3. پیروزی در پرونده دستگیری باند تولید مواد مخدر به همراه کشف 400 کیلوگرم شیشه.

و… .

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

324
امتیاز کاربران: 4.65 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل