خانواده

دریافت نفقه

دریافت نفقه | نفقه فرزند | میزان نفقه | وکیل | عدم پرداخت نفقه | دفتر حقوقی رایمند

در قانون دریافت نفقه این گونه ذکر شده است که از زمانی که زوجین عقد دائم انجام می دهند و به طور رسمی ازدواج خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نمایند، نفقه نیز مانند مهریه یک حق مالی برای زوجه محسوب می شود که در صورت مطالبه توسط زوجه، زوج موظف به پرداخت نفقه به زوجه می شود. اگر در زندگی زناشویی زوج تکالیف مالی خود را نسبت به گذراندن هزینه زندگی مشترک و هزینه زندگی زوجه، انجام دهد الزامی به دریافت نفقه از طریق قانون و دادگاه نمی باشد، اما در غیر این صورت و در این شرایط، قانون حقی مبنی بر دریافت نفقه از زوج به زوجه داده است؛ که زوجه از این طریق می تواند نیازهای مالی زندگی خود را برطرف کند و اگر مرد از این مهم سرباز زند، جرم ترک انفاق صورت گرفته است.

مواردی که شامل نفقه می شوند

عوامل و مواردی که شامل نفقه زوجه می شود؛ تمام موارد و اسبابی است که برای یک زندگی مستقل و در حالت معمول نیاز است؛ مانند: محل سکونت، خوراک، پوشاک، وسایل اولیه برای زندگی مانند: فرش، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، وسایل استراحت مانند: بالشت، پتو و …، هزینه دارو و درمان و بهداشت، هزینه زندگی و حتی درصورتی که زوجه زمانی که مجرد بوده و در خانه پدری سکونت داشته است؛ خدمتکار در اختیار داشته باشد و بعد از ازدواج هم خواستار داشتن خدمتکار باشد، در اختیار داشتن فردی به عنوان خدمتکار هم جزو نفقه وی محسوب می شود.

تعریف نفقه در قانون

در قانون موارد و اسبابی که شامل نفقه می شوند تعریف به خصوصی ندارند و از اسباب و موارد مشخصی نام برده نشده است. اما به صورت کلی تعریف نفقه در قانون شامل کلیه ی اسباب و موارد و هزینه هایی می باشد که متناسب و مناسب برای یک زندگی در حالت رفاه، امنیت و آرامش باشد. ثانیا در سطح زندگی و شان و منزلت زوجه باشد. و به طور کلی مقدار نفقه باید پاسخگوی تمام نیاز های مالی و مادی زوجه باشد.

میزان نفقه

میزان نفقه در میان همه ی زوجین یکسان نیست و در زوجین مختلف، متغیر می باشد. در قانون میزان نفقه هم مانند اسباب نفقه شامل مبلغ مشخص و تعیین شده ای نیست؛ و تعیین میزان نفقه به عواملی مانند: شرایط و سطح مالی و جایگاه خانواده زوجه، منطقه و محل سکونت خانواده زوجه، سطح زندگی و شان و منزلت زوجه و البته میزان درآمد و وضیت مالی و سطح زندگی زوج و مواردی نظیر این ها بستگی دارد. به طور کلی تعیین میزان نفقه بیشتر بر اساس زندگی زوجه است. و ملاک و معیار برای تعیین میزان نفقه؛ زوجه می باشد. همچنین میزان نفقه توسط دادگاه و کارشناس حقوقی و مراجع دارای صلاحیت بررسی این مسئله با توجه به ملاک و معیار های ذکر شده مشخص و تعیین می شود.

شروط تعلق نفقه به زوجه

مطابق قانون زوج در اکثر شرایط و موارد موظف به پرداخت نفقه به زوجه می باشد مگر در مواردی که در قانون به زوج امکان خودداری از پرداخت نفقه را داده است. به طور کلی برای اینکه زوجه حق مطالبه نفقه را دارا باشد و نفقه به وی تعلق پیدا کند باید دو شرط برقرار باشد.

1.عقد دائم:

اولا زوجه باید در عقد دائم و نکاح زوج باشد، یعنی پس از به عقد دائم در آمدن زوجین مطابق معیار های بیان شده، پرداخت نفقه یکی از حقوق مالی است که پرداخت آن بر مرد واجب و مطالبه و دریافت آن حق زن می باشد. در نتیجه در عقد موقت پرداخت نفقه بر زوج واجب نیست و به زوجه تعلق نمی گیرد، مگر در صورتی که پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه یکی از شروط عقد موقت بوده باشد.

2.تمکین کردن:

زوج باید با ارائه مدارک به دادگاه اثبات کند که زوجه عدم تمکین می نماید. دومین شرطی که بر تعلق گرفتن نفقه بر زوجه دلالت دارد، تمکین کردن زوجه نسبت به زوج می باشد؛ در خصوص تمکین کردن زوجه نسبت به زوج هم شروطی برقرار است؛ اعم از این که تمکین باید به طور کامل باشد یعنی تمکین از جهت اطاعت و پیروی از مرد در امور زندگی زناشویی و تمکین از جهت روابط زناشویی باشد، شرط بعدی این است که، زوجه نمی تواند برای مدتی تمکین کند و بعد از مدتی از این امر خودداری کند، صرفا در صورتی عدم تمکین زن پذیرفته می شود که علت عدم تمکین زوجه، بیماری جسمی یا روحی روانی و یا سفر زیارتی نباشد.

نکته ای که وجود دارد این است که، حتی اگر زوجه به طور مستقل کسب درآمد کند و درآمد داشته باشد یا شاغل باشد باز هم در این صورت نفقه به زوجه تعلق می گیرد.

نفقه

زوجه از طریق دو روش امکان مطالبه نفقه خود را از زوج دارد؛ زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه با طرح شکایت حقوقی یا طرح شکایت کیفری نفقه خود را از طریق دادگاه از زوج درخواست نماید. تفاوت مطالبه نفقه از طریق طرح شکایت حقوقی با طرح شکایت کیفری این است که، زوجه با طرح شکایت حقوقی می تواند نفقه های پرداخت نشده گذشته توسط مرد را دریافت کند و با طرح شکایت کیفری فقط می تواند نفقه حال حاضر را دریافت کند.

در شرایطی که زوج توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد و یا رضایت به پرداخت نفقه به زوجه را ندهد، زوجه می تواند درخواست طلاق نماید، بنابراین زوج یا باید نفقه زوجه را پرداخت کند زیرا حق مالی وی محسوب می شود و یا باید با دادخواست طلاق زوجه موافقت نماید.

عدم پرداخت نفقه

طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کلیه شروط تعلق نفقه به زوجه برقرار باشد و مانعی برای دریافت نفقه وجود نداشته باشد و پس از صادر شدن رای دادگاه مبنی بر این که نفقه زوجه باید توسط زوج پرداخت گردد، زوج نسبت به رای دادگاه بی تفاوت باشد و از پرداخت نفقه امتناع کند؛ دادگاه زوج را محکوم به سپری کردن مدت تعیین شده ای در زندان از طرف دادگاه می نماید.

نفقه فرزند

علاوه بر نفقه زوجه که زوج مکلف به پرداخت آن چه در حین زندگی زناشویی و چه پس از طلاق به زوجه می باشد، زوج به عنوان پدر فرزند مشترک با زوجه پس از طلاق مکلف به پرداخت نفقه نسبت به فرزند خود می باشد. اگر فرزند پسر باشد پرداخت نفقه تا سن 18 سالگی می باشد ولی اگر فرزند دختر باشد تا زمان ازدواج وی؛ نفقه پدر به او تعلق می گیرد.

میزان نفقه فرزند

طبق قانون میزان نفقه فرزند؛ مقدار ثابت و مشخصی نیست و قاضی پرونده های خانواده و پرداخت نفقه با صدور قرار کارشناسی؛ عواملی چون میزان توانایی مالی پدر، نیاز های فرزند، تعداد فرزندان و عرف اجتماعی را می سنجد و بر اساس این بررسی ها مبلغی را به عنوان نفقه فرزند مشخص می نماید. که طبق قانون پدر موظف به پرداخت آن می باشد. پس می توان این گونه بیان کرد که نفقه فرزند در شرایط مختلف؛ مقدار متفاوتی دارد و تعیین مقدار آن بر عهده قاضی پرونده می باشد.

همچنین بخوانید:  اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع

جنسیت فرزند در مدت پرداخت نفقه

نفقه پسر

پدر به عنوان ولی و قیم قانونی فرزندان موظف به پرداخت نفقه به فرزند می باشد. در صورتی که جنسیت فرزند پسر باشد، پدر تا سن 18 سالگی فرزند موظف به پرداخت نفقه به وی می باشد؛ اما در صورتی که بعد از سن 18 سالگی فرزند پسر تصمیم به ادامه تحصیل داشته باشد هزینه و مخارج تحصیل فرزند پسر بعد از سن 18 سالگی را هم در حد بزائت و توانایی مالی پدر از وی می توان به عنوان نفقه مطالبه کرد. و یا در شرایطی که فرزند پسر دچار مشکل یا بیماری جسمی باشد و به طور کل توانایی تهیه مخارج امرار معاش خود را نداشته باشد؛ پرداخت نفقه بر پدر تا پایان عمر فرزند واجب می گردد.

نفقه دختر

اگر جنسیت فرزند دختر باشد؛ تا زمانی که دختر ازدواج کند پرداخت نفقه بر عهده پدر می باشد و پس از ازدواج پرداخت نفقه دختر از پدر به همسر وی انتقال پیدا می کند. اما در شرایطی که همسر دختر فوت کند و یا ازدواج وی به طلاق منجر شود، مجددا نفقه دختر بر عهده پدر می باشد.

الویت در پرداخت نفقه به فرزند

در الویت اول و بالا تر از همه اشخاص، پرداخت نفقه به عهده پدر است و بر وی واجب می باشد؛ اما در شرایطی مانند: فوت پدر و یا عدم توانایی مالی جهت پرداخت نفقه توسط پدر، پرداخت نفقه بر طبقه و الویت بعدی یعنی اجداد پدری واجب و مکلف می شود. اگر اجداد پدری هم بنا بر دلایل مختلف مانند در قید حیات نبودن و یا عدم توانایی مالی نسبت به پرداخت نفقه و یا موارد دیگر، اقدام به عدم پرداخت نفقه نمایند، پرداخت نفقه بر الویت بعدی یعنی مادر و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مادر، پرداخت نفقه به اجداد مادری و الویت بعدی هم به جد مادری و پدری مکلف می شود.

نفقه فرزندی که منتسب به پدر نباشد

فرزند حاصل روابط نامشروع؛ فقط در صورتی زوج مکلف به پرداخت نفقه نسبت به فرزند می باشد که حق پرداخت نفقه اولاد خویش بر گردنش باشد. بنابراین برای دریافت نفقه در این موارد اول باید با ارائه اسناد و مدارکی مانند آزمایش DNA ثابت شود که فرزند متعلق به زوج بوده و پس از اثبات رابطه پدر و فرزند، فرزند می تواند مطالبه نفقه نماید.

اما در شرایطی که فرزندی به سرپرستی و یا به نوعی به فرزند خواندگی واگذار شده باشد؛ با توجه به این که در برحه ای از زمان، این بچه با خواست و اراده زوجین و با انجام مراحل قانونی به سرپرستی پذیرفته شده است و از آن زمان به بعد به نوعی به عنوان والدین و قیم قانونی بچه محسوب شده اند، قوانین در مورد این بچه مانند فرزندی که از زوجین متولد شده است؛ اجرا می شود.

وکیل نفقه

در صورتی که در زندگی مشترک؛ نیاز های مالی زوجه برطرف نشود و مرد از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوجه می تواند با تنظیم شکایت کیفری یا حقوقی خواستار دریافت نفقه شود. که در شرایط مختلف؛ اثبات عدم پرداخت نفقه توسط مرد؛ امر دشواری می باشد و نیازمند ارائه مدارک و شواهد به دادگاه است. که وکیل نفقه در این مهم کمک های بسیاری را می تواند به زوجه ارائه دهد. همچنین اگر مرد خواستار اثبات عدم تمکین زن باشد و علت عدم پرداخت نفقه را این موضوع بداند، به کمک وکیل نفقه می تواند این مهم را اثبات نماید.

وکیل دریافت نفقه رایمند

دفتر حقوقی رایمند با داشتن سال ها تجربه وکالت در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به دریافت نفقه و دعاوی خانوادگی و با بیش از صد ها پرونده موفق در حوزه دریافت نفقه، آماده ی ارائه خدماتی نظیر مشاوره با وکیل و اعطا وکلات به موکلان پرونده های دریافت نفقه و موارد دیگر امور خانواده و طلاق می باشد.

لیست وکیل دریافت نفقه

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

پرونده های موفق وکلای رایمند

1.تبرئه شدن و آزادی فردی که متهم به قتل با سلاح گرم شده بود.

2.پیروزی در پرونده زمین خواری زمینی به ارزش۳۰۰ میلیارد تومان.

3.پرونده تبرئه شدن شخصی که متهم به 73 فقره دزدی از منازل شده بود.

4.باز پس گیری 10 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده و زندانی شدن متهمین.

5.موفقیت در پرونده 400 کیلو مواد مخدر که باعث دستگیری باند مواد مخدر شد.

6.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

7.تبدیل حکم تولید، نگهداری و فروش ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی از شلاق به جزای نقدی.

8.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

9.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

10.موفقیت در پرونده جعل سند زمین و فروش مال غیر که در نتیجه گرفتن خسارت و حبس برای متهمین شد.

و …

مزایای وکلای با تجربه گروه رایمند

 • سرعت دادن به روند پرونده
 • حضور در جلسات دادگاه بدون حضور موکل
 • حفظ اسرار واطلاعات موکل
 • شفاف سازی کردن موضوع برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با بروزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور و برخورد مناسب با موکل و قاضی موکل

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید:

127
امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

9 دیدگاه

 1. سلام ، آیا پرداخت قیوض و شارژ ساختمان و تعمیر وسایل منزل جز نفقه می باشد یا به صورت جدا باید پرداخت شود؟

  1. با سلام ، این امور برعهده ی مرد می باشد و شامل نفقه نمی شود.

 2. با سلام و وقت به خیر اگر به عنوان نفقه معوقه به صورت حقوقی شکایت کرده باشم و زوج از پرداخت آن ممانعت کرده باشد، آیا امکان شکایت مجدد به نحو دیگری وجود دارد؟

  1. با درود شکایت ترک انفاق مختص نفقه جاریه است اما
   مطالبه حقوقی نفقه شامل گذشته نیز میشود.

 3. با سلام. از همسرم به خاطر ترک منزل و ترک انفاق شکایت کرده ام. ایشون 5 ماه است که در شهر دیگری مشغول به کار است و هر ماه مبلغ کمی را برای هزینه زندگی در اختیار بنده گذاشته اند. اما بنده به خواست عریضه نویس در عریضه متذکر شدم که ایشون 6 ماه است که پرداخت نفقه انجام نداده است. اکنون با توجه به این شرایط بهتر است که دادخواست حقوقی دریافت مهریه دهم یا این که حقیق را متذکر شوم که ایشان هر ماه مبلغی را پرداخت کرده اند.

 4. باسلام احترام وافرجناب آقای مهرایی …..اگرازسال ازدواج ۳۸ سال بگذرد وطرف هیچ اطلاعی از شماره دفترخونه را نداشته باشن ودفتر خونه هم نقل مکان کرده باشد چطوری می تواند اطلاعات سند ازدواج خودرا بدست بیارند .ممنونم🙏🙏🙏

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: در صفحات دوم و سوم شناسنامه شما مشخصات همسر شما قید شده معمولا شماره دفتر ازدواج قید شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل