خانوادهوکیل

حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم

حکم دادگاه رابطه مقعدی | آیا رابطه مقعدی قابل تشخیص است؟

یکی از سوالاتی که برای بسیاری از افراد پیرامون موضوعات قانونی و شرعی پیش می آید، مربوط به مصادیق زنا و رابطه نامشروع می شود. در واقع دلیل به وجود آمدن این سوالات، عدم آگاهی مردم درباره مصادیق این جرایم است. قبل از هرچیز برای آنکه بدانیم حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم چیست یا برای آنکه حکم دادگاه رابطه مقعدی را پیش بینی کنیم، باید با رابطه نامشروع و زنا و مصادیق مرتبط با آن ها آشنایی بیشتری پیدا کنیم. سپس به بررسی مجازات ها و پیش بینی احکام صادره حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم می پردازیم. در ادامه مقاله به ارتباط بین رابطه نامشروع و زنا با حکم دادگاه رابطه مقعدی می پردازیم.

رابطه بین رابطه نامشروع و زنا

به طور کلی می توان گفت که هرگونه رابطه ای که خارج از چارچوب شرع و قانون قرار گیرد، رابطه نامشروع تلقی می شود. با این توصیف روابط نامشروع طیف گسترده ای از روابط را در بر می گیرد و شامل مصادیق گوناگونی می شود. هرچند که در متن قانون همه مصادیق مرتبط با رابطه نامشروع عنوان نشده است، در مراجع قانونی کشور بسیاری از اعمال خارج از چارچوب شرع و قانون به عنوان رابطه نامشروع شناخته می شود و احکام متفاوتی برای آن ها بسته به میزان جرم صورت گرفته صادر می شود.

در نتیجه توضیحات داده شده می توان گفت که تشخیص رابطه نامشروع بر عهده مراجع قضایی و محکمه آگاه به قوانین در این مراجع است.

با استفاده از تعاریف قانونی رابطه نامشروع می توان رابطه نامشروع را به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد.

 • رابطه نامشروع دون زنا
 • رابطه نامشروع زنا

رابطه نامشروع دون زنا به هرگونه رابطه نامشروعی گفته می شود که به عمل زنا ختم نشود. این روابط طیف وسیعی از روابط را در بر می گیرند و شامل موارد بسیار گوناگون مجازی یا حقیقی می شوند. در مقابل رابطه نامشروع زنا به همه روابطی گفته می شود که منجر به رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم شود. در ادامه به رابطه بین رابطه نامشروع و حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم می پردازیم.

رابطه بین حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم با رابطه نامشروع

رابطه مقعدی به هرگونه رابطه ای می گویند که دخول از پشت صورت گیرد. در صورتی که بین افراد نامحرم یا بین دو مرد انجام شود، طبق قوانین کشور و شرع ممنوع می باشد که معمولا از جمله روابط نامشروع محسوب می شوند. در صورتی که رابطه مقعدی در دادگاه اثبات شود، پرونده مستوجب حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم است و حکم دادگاه رابطه مقعدی برای آن صادر می کند.

آیا رابطه مقعدی در دادگاه قابل تشخیص است؟

از جمله سوالاتی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که آیا راه هایی برای اثبات رابطه مقعدی در دادگاه وجود دارد؟ و اینکه رابطه مقعدی تا چه زمانی قابل تشخیص است؟

برای پاسخ به این سوالات ابتدا افراد آسیب دیده باید با تنظیم دادخواست، پرونده مربوطه را در دادگاه مبنی بر پیگیری حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم تشکیل دهند و پس از به جریان افتادن پرونده، مراحل تشخیص پیگیری حکم دادگاه رابطه مقعدی آغاز می شود.

در مباحث پزشکی نیز رابطه مقعدی از جمله روابط آسیب زا محسوب می شود و می تواند به عضلات دور مقعد آسیب وارد کند. در رابطه مقعدی معمولا عضلات مقعد حالت ارتجاعی خود را از دست می دهد و در مدت زمان طولانی تغییر شکل می دهند.

به طور کلی می توان گفت برای تشخیص حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم به تایید پزشکی قانونی نیاز است. معمولا در صورتی که رابطه مقعدی به صورت متعدد و به دفعات اتفاق افتاده باشد، توسط پزشکی قانونی قابل تایید است. در حالت های دیگر نیز پزشکی قانونی اثراتی که رابطه مقعدی بر دیواره های مقعد گذاشته است را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده نشانه های رابطه مقعدی، آن را تایید و گزارش مربوط به آن را صادر می کند. این گزارش برای اثبات در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا زمان در تشخیص رابطه مقعدی مطرح نیست اما هرچه از رابطه انجام شده گذشته باشد، تشخیص آن سخت تر می شود. بنابراین زمان پیگیری قضایی برای حکم دادگاه رابطه مقعدی با اهمیت است.

به طور کلی می توان گفت که گزارش پزشکی قانونی تاثیر زیادی در حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم دارد.

رابطه مقعدی در دادگاه چگونه اثبات می شود؟

یکی از مهم ترین راه های اثبات رابطه مقعدی در دادگاه، گزارش پزشکی قانونی است که توضیحات مربوط به آن داده شد. علاوه بر آن، راه های دیگری نیز برای پیگیری حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم وجود دارد.

از جمله این راه ها می توان به وجود شاهدان و شهادت آن ها در دادگاه اشاره کرد. در صورتی که شاهدانی وجود داشته باشند تا شواهدی مبنی بر رابطه انجام شده در دادگاه ارائه دهند، می تواند تاثیر زیادی در روند پرونده داشته باشد.

هم چنین در صورتی که متهم به عمل انجام شده اقرار کند، حکم دادگاه رابطه مقعدی مبنی بر اقرار متهم صادر می شود.

حکم دادگاه رابطه مقعدی چیست؟

یکی از نکته هایی که باید درباره حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم بدانید این است که در متن قانون به صورت مشخص درباره این جرم، مجازاتی مشخص نشده است اما وکیل کیفری می تواند حکم دادگاه رابطه مقعدی را با درنظرگرفتن مصادیق رابطه نامشروع و با توجه به شرایط پرونده پیش بینی کند.

طبق گفته وکیل کیفری حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم را می توان در سه شرایط مختلف مورد بررسی قرار داد. در ادامه مقاله به بررسی این سه شرایط می پردازیم.

1)اولین موقعیت برای بررسی حکم دادگاه رابطه مقعدی در زمانی است که رابطه مقعدی بین زن و مرد نامحرم اتفاق بیفتد. در این شرایط جرم انجام شده در زیرمجموعه جرایم زنا قرار می گیرد. در این شرایط باید جرم زنا در دادگاه مورد اثبات قرار گیرد. در صورتی که عمل زنا برای حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم مورد تایید و اثبات در دادگاه قرار گیرد، حکم زنا برای خاطیان صادر می شود و مجازات آن ها مجازات مربوط به عمل زنا در متن قانون خواهد بود.

همچنین بخوانید:  وکیل تجاوز

هم چنین در صورتی که عمل زنا در دادگاه مورد اثبات محکمه دادگاه واقع نشود، جرم مجرمان از جمله جرایم رابطه نامشروع محسوب می شود و برای آن ها مجازات مربوط به جرایم نامشروع صادر خواهد شد.

2)دومین موقعیت در زمانی است که رابطه مقعدی بین دو مرد اتفاق افتاده باشد. در اصطلاح عامیانه این عمل با عنوان لواط شناخته می شود. باید بدانید که حکم دادگاه رابطه مقعدی دو مرد بسته به شرایط مختلف مردان متفاوت خواهد بود. برای مثال در صورتی که رابطه مقعدی با رضایت طرفین صورت گرفته باشد و فرد فاعل مجرد باشد، در این شرایط حکم دادگاه رابطه مقعدی برای فاعل، صد ضربه شلاق خواهد بود. در غیر این صورت یعنی در زمانی که رابطه مقعدی بدون رضایت طرفین صورت گرفته باشد و فاعل متاهل باشد، حکم دادگاه رابطه مقعدی برای شخص فاعل، اعدام خواهد بود.

به طور کلی می توان گفت زمانی که رابطه مقعدی بدون رضایت طرفین صورت گرفته باشد، از جمله موارد منتسب به تجاوز جنسی محسوب می شود و برای قربانی مجازاتی تعیین نخواهد شد.

3)سومین موقعیت در زمانی است که رابطه مقعدی بین زن و شوهر بدون رضایت همسر صورت گرفته باشد. از آنجایی که زن و شوهر به هم محرم هستند، این عمل جزو جرایم زنا و رابطه نامشروع محسوب نمی شود و برای شخص فاعل محکومیت یا زندان صادر نمی شود اما در صورتی که انجام آن در دادگاه مورد اثبات محکمه قرار گیرد و برای زن جرحی ایجاد شده باشد و هم چنین در صورتی که مکررا مورد تکرار قرار گرفته باشد، زن می تواند با دریافت گواهی پزشکی و با تنظیم دادخواست طلاق مبنی بر طلاق عسر و حرج، مراحل قانونی مربوط به آن را به کمک وکیل خانواده پیگیری نماید.

حکم قضایی رابطه مقعدی با دختر باکره

در این مقاله منظور از باکره کسی است که رابطه جنسی با دخول را تجربه نکرده است. در نتیجه پیش بینی های قضایی مربوطه نیز بر همین اساس تعریف شده است.

در صورتی که عمل زنا یا رابطه نامشروع با رضایت طرفین صورت گرفته باشد، مجازات آن مساوی با مجازات عمل زنا خواهد بود اما در صورتی که این عمل بدون رضایت طرفین و با زور و اجبار صورت گرفته باشد، برای شخص قربانی مجازاتی تعیین نمی گردد اما برای شخصی که مجرم شناخته می شود، طبق قانون مجازات مشخص تعیین می شود. معمولا در اینگونه موارد برای مجرم حکم اعدام صادر می شود.

حکم توضیح داده شده، در حالت کلی مطرح شده است. به طور کلی در موارد قانونی و جرایم قانونی، احکام صادره بر روی دختران مجرد و باکره از حساسیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است. بر همین اساس، در صورتی که جرم انجام شده با دختر باکره صورت پذیرفته باشد، تفاوتی نمی کند که برای تعیین حکم قضایی دخول از پشت با نامحرم، عمل انجام شده از پشت یا جلو انجام گرفته باشد. در هر صورت مجرم باید خسارت ناشی از پاره شدن پرده بکارت را به دختر بپردازد و در صورت صادر شدن حکم دادگاه رابطه مقعدی، حکم صادره را بپذیرد.

لیست وکلای رایمند

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1.پرونده قتل همسر به دليل رابطه نامشروع وی که موفق به رفع اتهام متهم شد.

2.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

3.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

و …

ب

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

67
امتیاز کاربران: 4.7 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل