کیفریوکیل

حکم بارداری از دوست پسر

جرم بارداری از دوست پسر✔️ | حکم پسری که دختری را حامله کرده چیست؟ | حکم سقط جنین

به عنوان شهروندانی که در کشوری با قوانین اسلامی زندگی می کنیم می دانیم که روابط زناشویی و به طور کلی روابطی که بین زن و مرد وجود دارد، دارای قواعد و چارچوبی است که خارج شدن از آن چارچوب برای افراد عواقب قانونی در پی دارد. یکی از این چارچوب ها محرمیت بین زوج ها است. به این صورت که اگر رابطه ای بدون وجود محرمیت بین افراد شکل بگیرد، آن رابطه نامشروع یا زنا شناخته می شود و در صورت اثبات قانونی برای آن ها عواقب قانونی در پی خواهد داشت. در این بین اگر رابطه نامشروع منجر به بارداری دختر شود، احکام و قوانین برای فرزند نامشروع و حکم پسری که دختری را حامله کرده نیز وجود خواهد داشت. برای آشنایی بیشتر با این احکام و افزایش آگاهی پیرامون حکم بارداری از دوست پسر در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

حکم رابطه نامشروع منجر به زنا

در قوانین کشور ما قوانین و مجازات های متفاوتی برای روابط نامشروع در نظر گرفته شده است. از آنجایی که زنا نیز از جمله روابط نامشروع محسوب می شود، در قوانین کشور برای آن مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است. در مواردی که دختری از پسری حامله شده باشد، حکم بارداری از دوست پسر در دادگاه منجر به سقط جنین نخواهد شد و شرایط و قوانینی برای نگهداری و تربیت فرزند نامشروع در نظر گرفته شده است. در ادامه مقاله به توضیح بسیاری از قوانین می پردازیم.

توجه داشته باشید که در این موارد هیچ تفاوتی میان رابطه شکل گرفته شده با وجود بارداری یا عدم بارداری وجود نخواهد داشت و حکم پسری که دختری را حامله کرده و حکم بارداری از دوست پسر بر اساس احکام موجود برای رابطه نامشروع منجر به زنا صادر می گردد.

انواع جنین حاصل از رابطه نامشروع

حکم بارداری از دوست پسر به دو شکل مختلف شناخته می شود. حالت اول زمانی است که رابطه نامشروع بین دختر و پسر نامحرم شکل گرفته باشد و جنینی حاصل از رابطه آن ها به وجود می آید. حالت دوم زمانی است که رابطه نامشروع بین زن شوهردار با مرد متاهل یا مجرد صورت گرفته باشد. در این دوره زمانی خیانت از طریق های مختلف بسیار افزایش پیدا کرده است و حکم بارداری از دوست پسر به شکل توضیح داده شده بسیار رایج است. خوب است بدانید که قوانینی برای حکم بارداری از دوست پسر و حکم پسری که دختری را حامله کرده در حالت های گفته شده وجود دارد که به جامعه کمک می کند تا با طرفین دعوی به شکل عادلانه ای رفتار شود. بر همین اساس مجازات هایی برای محکومان به رابطه نامشروع که منجر به بارداری شده است، برای طرفین وجود خواهد داشت.

جرم بارداری از دوست پسر در رابطه نامشروع

همانطور که توضیح داده شد، جرم رابطه نامشروع منجر به زنا در رابطه ای که منجر به بارداری شود با رابطه ای که منجر به بارداری نشود، تفاوتی نمی کند.

حکم بارداری از دوست پسر که در واقع حاصل از یک رابطه نامشروع باشد، در شرایط مختلفی صادر می شود. برای مثال مجازات زنای به عنف با زنای محصنه و غیر محصنه متفاوت است. در نتیجه ابتدا باید رابطه نامشروع صورت گرفته در دادگاه اثبات شود و مطابق قانون، نوع و شکل وقوع آن مشخص شود. پس از آن قاضی اقدام به صادر کردن حکم مطابق قانون می کند.

برای مثال در قوانین کشور ما زنای به عنف یا زنا با محارم نسبی در صورتی که مورد اثبات واقع شود، حکم پسری که دختری را حامله کرده، اعدام است.

حکم پسری که دختری را حامله کرده چیست؟

ابتدا و قبل از هرچیز باید رابطه نامشروع در دادگاه مورد اثبات قرار گیرد و در صورتی که رابطه نامشروع در دادگاه با استفاده از مدارک و شواهد موجود اثبات شود، طبق قانون برای طرفین پرونده یا دختر و پسر مجازات تعیین می شود. اما در صورتی که شواهد و مدارک برای اثبات وقوع رابطه نامشروع کافی نباشد و به طور کلی رابطه نامشروع در دادگاه اثبات نشود، حکم بارداری از دوست پسر و حکم پسری که دختری را حامله کرده چیست؟

به طور کلی زنا از راه های شهادت شهود و اعتراف هر یک از طرفین رابطه اثبات می شود. در مواردی که شاهدی مبنی بر اثبات حکم پسری که دختری را حامله کرده وجود ندارد، دختر می تواند با شهادت و اعتراف خود به انجام رابطه وقوع جرم را اثبات کند. در این صورت دختر به دلیل اعتراف خود به انجام جرم به مجازات حد محکوم می گردد. در این شرایط قاضی با استفاده از ادله های لازم و علم خود می تواند پسر را نیز به مجازات رابطه نامشروع محکوم کند. هم چنین قوانینی هم مبنی بر حقوق قانونی پدر و فرزند و مسئولیت های قانونی آن ها نسبت به یکدیگر وجود دارد که پس از اثبات جرم پدر نمی تواند از مسئولیت های قانونی خود نسبت به فرزند اجتناب کند.

حقوق قانونی فرزند نامشروع حاصل از رابطه نامشروع

حق و حقوق فرزند نامشروع حاصل از رابطه نامشروع به غیر از قوانین مربوط به ارث و میراث هیچ تفاوتی با فرزند مشروع ندارد و قانون برای هر دوی آن ها حق و حقوقی تعیین کرده است.

فرزند حاصل از رابطه نامشروع از والدین خود ارث نمی برد و میراث باقی مانده از والدین بین ورثه دیگر تقسیم خواهد شد. از طرفی طبق قانون هیچ تفاوتی برای مسئولیت قانونی که والدین نسبت به فرزندان خود دارند، در برابر فرزند نامشروع و فرزند مشروع وجود ندارد. به این شکل که طبق قانون در صورتی که ولایت پدر و مادر نسبت به فرزند نامشروع خود در دادگاه اثبات شود، طبق قانون پدر فرزند وظیفه دارد نسبت به تهیه شناسنامه برای او اقدام کند. هم چنین ولایت و نفقه فرزند بر عهده پدر است که طبق قانون باید آن را بپردازد.

با توجه به قوانین، حکم بارداری از دوست پسر به این شکل است که در مواردی که پدر از تولد فرزند خود اطلاعی نداشته باشد نیز صادق است. به این صورت که اگر نسبت پدر و فرزندی آن ها اثبات شود، با وجود عدم آگاهی پدر از تولد فرزند خویش، باعث رفع مسئولیت های قانونی تربیت و نگهداری فرزند نمی شود و پدر و مادر باید تمام مسئولیت های قانونی خود را در قبال فرزند نامشروع خود بپزیرند.

همچنین بخوانید:  لیست وکلای خانم تهران

حکم سقط جنین از رابطه نامشروع

بسیاری از زوجین یا مادرها به دلیل پیامدهایی که حکم بارداری از دوست پسر و تولد فرزند نامشروع ممکن است برای آن ها داشته باشد، به سقط جنین روی می آورند. از آنجایی که رابطه نامشروع نیز در کشور ما جرم تلقی می شود، به افزایش آمار سقط جنین توسط جوانان دامن می زند. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که در قانون برای سقط جنین قوانین و مقرراتی تعیین شده است که سرپیچی از آن ها برای افراد عواقب قانونی در پی خواهد داشت.

بر همین اساس در متن مربوط به قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای سقط جنین تعیین گردیده است؛

« بر اساس ماده 622 قانون مزبور هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد .»

هم چنین « در ماده 123 قانون مزبور می گوید هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال 7 محکوم می‌شود اگر عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا موارد دیگری نماید که جنین وی سقط شود به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم می شود و حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. »

علاوه بر ماده های قانونی توضیح داده شده، در صورتی که طبیب، ماما یا داروساز اقدام به انجام طبابت برخلاف قانون در امر سقط جنین کند یا نسبت به فروش اقلام و داروهای سقط جنین اقدام کند، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

سقط جنین توسط مادر

بسیاری از زنان ممکن است به دلیل قوانین مرتبط با حکم بارداری از دوست پسر و مجازات های مربوط به آن نسبت به سقط جنین فرزندان خود اقدام کنند. آن ها باید بدانند که سقط جنین نیز دارای عواقب قانونی است و در صورت آگاهی از قوانین، از انجام عمل های مجرمانی اجتناب کنند.

طبق ماده 306 قانون مجازات اسلامی آمده « جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. »

بر این اساس سقط جنین عمدی حتی پس از طی شدن مدت زمان مشخصی منجر به قصاص نمی شود و برای آن دیه تعیین می گردد. این ماده شامل تبصره ای می شود که بر اساس آن اگر جنین متولد شده باشد و بتواند به حیات خود ادامه دهد و حق زندگی از او سلب شود، می توان حکم قصاص را برای محکومان ثابت کرد.

علاوه بر تمام مطالب گفته شده، در صورتی که اثبات گردد سقط جنین بر اساس توصیه پزشک انجام گرفته یا سلامت مادر را به خطر می اندازد، مستلزم پرداخت دیه نمی باشد و مادر به مجازات های تعیین شده برای سقط جنین محکوم نمی شود.


لیست وکیل حكم بارداری از دوست پسر

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1.پرونده قتل همسر به دليل رابطه نامشروع وی که موفق به رفع اتهام متهم شد.

2.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

3.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

و …

 

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

97
امتیاز کاربران: 4.8 ( 2 رای)

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. نکته حقوقی مفید و کاربردی⚖️👌بسیارعالی موفق باشید✅️✅️✅️✅️

 2. اگه پدری ۱۲ بچه از دو زن داشته باشه و همه ی اموالش رو به نام ۴ پسراز زن دوم بزنه کاری میشه کرد ؟بقیه‌ی فرزندان چه باید بکنند اینا که خودشون به دنیا نیومدن ،پدرو مادر کل دارایش رو چرا باید به چندتا از فرزندان بده یا بفروشه ،قانون لطف کنه به این مسائل هم رسیدگی کنه که همه ی بچه ها از ارث سهم ببرن

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: اموالی که در زمان زندگی شخص به دیگری منتقل شده جزو ماترک نیست و قابل مطالبه به عنوان ارث نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل