خانوادهکیفری

حكم بچه نامشروع زن شوهردار

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار ✔️| حضانت فرزند نامشروع | تهمت رابطه نامشروع

در اکثر کشور ها با وجود فرهنگ های متفاوت و متنوع، ارتباط فیزیکی و عاطفی یک زن شوهردار یا متاهل در صورتی که خارج از چارچوب و قانون آن کشور باشد، خیانت محسوب می شود. مسلم است که در کشور ما نیز با برقراری قوانین اسلامی، به همین نحو است و برای اینگونه روابط قوانینی وضع شده است. در این میان ممکن است، کودکی حاصل از روابط نامشروع زن شوهردار متولد شود؛ در ادامه مقاله ما به حکم بچه نامشروع زن شوهردار با توجه به قوانین کشور می پردازیم.

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار

رابطه نامشروع جرمی است که طیف وسیعی از جرایمی که مربوط به جرایم خارج از شرع و عرف می شود را در بر می گیرد. از منظر قوانین جمهوری اسلامی رابطه نامشروع به دو بخش روابط زنا و روابط دون زنا تقسیم می شود. هر کدام از این روابط بسته به شکل و نحوه وقوع جرم دارای مجازات های متفاوتی هستند که باید در محضر دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.

نکاتی که باید بدانید این است که روابط نامشروع زنا از جمله جرایم تعزیری محسوب می شوند. به این معنا که در صورت وجود برخی جهات، قابل تبدیل یا تخفیف هستند. اما روابط نامشروعی که در دادگاه به عنوان زنا ثابت شوند، برای زن متاهل بدون شرایط احصان 100 ضربه شلاق حدی و با وجود شرایط احصان، اعدام خواهد بود. در این میان اگر بر اثر رابطه نامشروعی فرزندی متولد شود، احکام و شرایطی برای فرزند متولد شده وجود دارد که در ادامه با حکم بچه نامشروع زن شوهردار بیشتر آشنا می شویم.

حکم بچه نامشروع زن شوهردار

در صورتی که بین زوجین عقد یا نکاحی صورت پذیرفته باشد، از منظر قانون برای هر دوی آن ها و فرزندان آن ها از لحاظ مسائل مختلف مالی، غیرمالی، اخلاق و… شرایط مختلفی در نظر گرفته شده است که همه ما کم و بیش با آن ها آشنا هستیم اما سوال اینجاست در صورتی که بین دو فرد عقد یا نکاحی صورت نپذیرفته باشد، حکم بچه نامشروع زن شوهردار چیست؟

به طور کلی برای دانستن حکم بچه نامشروع زن شوهردار می توان گفت احکام و حقوق قانونی فرزند نامشروع هیچ تفاوتی با فرزندان مشروع یک خانواده ندارد و تنها تفاوتی که میان آن ها ایجاد می شود، احکام مربوط به ارث و میراث است. در نتیجه حکم بچه نامشروع زن شوهردار جز در مواردی که مربوط به تقسیم میراث می شود و در موارد مالی و غیر مالی شبیه به دیگر فرزندان والدین آن ها صادر می شود. در ادامه مقاله بیشتر با احکام مرتبط با ارث و میراث حکم بچه نامشروع زن شوهردار آشنا می شویم.

مفهوم نسب نامشروع و فرزند نامشروع

نسب به معنای خویشاوندی و قرابت است و در اصلاح حقوقی به رابطه خونی می گویند که بین فرزندان و والدین آن ها وجود دارد. در واقع این نسب به صورت مستقیم به وجود آمده است. در این میان اگر رابطه والدین به صورت مشروع و بر پایه قوانین و مقررات کشور شکل گرفته باشد و حاصل آن رابطه، فرزندی باشد؛ به آن نسب مشروع می گویند. با توجه به این مفاهیم در صورتی که رابطه شکل گرفته به صورت نامشروع انجام گرفته باشد، به آن نسب نامشروع می گویند. کودکی که از نسب نامشروع متولد شده باشد، فرزند نامشروع نامیده می شود و در اصلاح به آن ولد زنا یا ولد شبهه می گویند. در ادامه با این مفاهیم بیشتر آشنا می شویم.

فرزند نامشروع ولد زنا

کودک ولد زنا کسی است که از پدر یا مادر خود که رابطه نامشروع داشته اند، به دنیا آمده است. حکم بچه نامشروع زن شوهردار یا مرد متاهل که ولد زنا است، طبق قانون به این صورت است که فرزند چیزی از والدین خود به ارث نمی برد و والدین نیز چیزی از فرزند ولد زنای خود به ارث نمی برند. در حالی که اگر فرزند ولد زنا ازدواج کند و صاحب فرزند شود، طبق قانون همسر و فرزندان او از او ارث خواهند بود.

از جمله حکم بچه نامشروع زن شوهردار یا مرد متاهل که ولد زنا است، این است که این فرزند نمی تواند مرجع تقلید یا امام جماعت شود و هم چنین گواهی های فرزند ولد زنا نیز برای محاکم مربوطه مورد قبول و معتبر نمی باشد.

فرزند نامشروع ولد الشبهه

فرزند ولد الشبهه به کسی می گویند که یکی از والدین نداند که همسر وی زنا انجام داده است یا در صورتی که مردی از روی اشتباه با کسی به گمان اینکه آن فرد همسر اوست ارتباط برقرار کند و از این رابطه فرزندی متولد شود، فرزند آن ها ولد الشبهه شناخته می شود. هم چنین از دیگر مواردی که فرزند ولد الشبهه نام گذاری می شود از زمان هایی است که زنی در زمان عده خود باشد و با مرد دیگری به غیر از همسر سابق خود ارتباط برقرار کند و از رابطه آن ها فرزندی متولد شود. در این مواقع در صورتی که مرد نداند، زن در دوران عده خود قرار دارد، فرزند آن ها ولد الشبهه محسوب می شود.

در موارد گفته شده، حکم بچه نامشروع زن شوهردار که ولد الشبهه باشد، به این شکل است که برای او توارث برقرار است. به این معنا که در این موارد هم بچه از والدین خود ارث می برد و هم والدین از فرزند خود ارث می برند. هم چنین خوب است بدانید که در قانون شرع، فرزند ولد الشبهه می تواند مرجع تقلید یا امام جماعت هم شود.

حضانت بچه نامشروع زن شوهردار

طبق قانون 1167 قانون مدنی، کودکی که از رابطه زنا متولد شده باشد، از تمام حقوق قانونی فرزند مشروع بهره مند نخواهد شد. هرچند که در سال های اخیر در دیوان عالی کشور رایی صادر شده است که مفاد آن درباره حقوقی قانونی و حکم بچه نامشروع زن شوهردار یا به طور کلی فرزندان نامشروع تعیین تکلیف کرده است.

قانون صادر شده از جمله قوانین لازم الاجرا محسوب می شود و در این قانون گفته شده است که به جز موارد مربوط به توارث که توضیحات لازم درباره آن داده شده است، هیچ تفاوتی میان فرزند نامشروع و مشروع وجود ندارد و فرزند نامشروع می تواند از تمام حقوق قانونی، شرعی، عرفی و فرهنگی که فرزند مشروع برخوردار است، برخوردار شود.

همچنین بخوانید:  حبس تعزیری چگونه بخشیده میشود

با توجه به مطالب توضیح داده شده، پدر و مادر نیز تمام وظایفی که نسبت به فرزند مشروع خود دارند، نسبت به فرزند نامشروع خود نیز دارند. در نتیجه آن ها موظف هستند برای فرزند نامشروع خود شناسنامه تهیه نمایند و نفقه فرزند خود را طبق قانون پرداخت کنند.

وظایف والدین نسبت به فرزند نامشروع

اخذ شناسنامه: از اولین وظایفی که به عنوان والدین نسبت به فرزندان خود دارند، دریافت شناسنامه برای آن ها است. این موضوع برای فرزند نامشروع نیز صدق می کند. بر این اساس، پس از تولد بچه نامشروع، پدر او وظیفه دارد تا نسبت به اخذ شناسنامه به نام خود اقدامات لازم را انجام دهد. هم چنین در صورتی که والدین فرزند نامشروع مشخص نباشد، شناسنامه کودک بر اساس اسامی فرضی برای او انتخاب می شود.

توجه داشته باشید که اگر والدین بر سر اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع به توافق نرسند، شناسنامه در زمانی که والدین به مراکز مربوطه مراجعه کنند، صادر می شود. به این معنا که هر کدام از والدین و در هر زمانی که به این مراکز برای دریافت شناسنامه با نام مشخص مراجعه کنند، شناسنامه در آن زمان صادر می شود.

پرداخت نفقه: از دیگر وظایف والدین نفقه است. همانطور که توضیح داده شد، حکم بچه نامشروع زن شوهردار هیچ تفاوتی با بچه نامشروع ندارد. به همین دلیل نفقه فرزند نامشروع در صورت اثبات بر عهده پدر او است. در صورت نبود پدر نفقه فرزند بر عهده جد پدری و اجداد مرتبط با پدر است. در صورتی که هیچ کدام از اجداد پدری وجود نداشته باشند یا قدرتی مبنی بر پرداخت نفقه نداشته باشند، نفقه فرزند بر عهده مادر و اجداد مادری فرزند است.

حکم بارداری از رابطه نامشروع

در قوانین کشور ما، سقط جنین تنها در صورتی قانونی است که مجوز های لازم گرفته شده باشد. در غیر این صورت سقط جنین عملی غیرقانونی محسوب می شود و ممکن است برای مادر عواقب قانونی نیز در پی داشته باشد.

در صورت متولد شدن فرزند حاصل از رابطه نامشروع، تمامی وظایف توضیح داده شده، بر عهده پدر و مادر است اما در صورتی که والدین از حضانت فرزند نامشروع خود امتناع ورزند، شرایطی برای انتقال فرزند نامشروع به بهزیستی وجود دارد. در غیر این صورت نگهداری و تربیت فرزند نامشروع طبق قانون حضانت فرزند اجرا می شود.

تهمت رابطه نامشروع به زن شوهردار

از جمله مواردی که در برخی از رابطه ها دیده می شود، شک و گمان بیش از حد و از روی حساسیت های زیاد به همسر است. اگر مردی تهمت نابجا یا بدون دلایل و ادله های منطقی به همسر خود بزند و نتواند افترای خود را در محضر دادگاه به اثبات برساند، زوجه می تواند بر اساس قانون از همسر خود اعاده حیثیت کند.

لازم به ذکر است که برای اثبات رابطه نامشروع زن شوهردار یا صادر شدن حکم بچه نامشروع زن شوهردار، باید دلایل و ادله های لازم و منطقی مورد قبول محکمه دادگاه، به دادگاه ارائه شود. در غیر این صورت برای افرادی که به دیگران افترای ناروا زده اند عواقب قانونی وجود خواهد داشت.


لیست وکیل حكم بچه نامشروع زن شوهردار

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1.پرونده قتل همسر به دليل رابطه نامشروع وی که موفق به رفع اتهام متهم شد.

2.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

3.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

و …

 

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

68
امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل