خانواده

حضانت فرزند

حضانت فرزند | بعد از طلاق | قبل از طلاق | موارد سلب | عقد موقت | وکلای رایمند

عنوان ها

حضانت فرزند به معنای نگهداری از فرزندان زیر 18 سال است. به همین دلیل شخصی که حضانت از فرزندان را برعهده دارد.و باید صلاحیت نگهداری و حضانت را داشته باشد در غیر این صورت سلب حضانت میشود.حضانت که در عرف به معنای نگهداری و پرورش دادن کودکان میباشد. بعد از طلاق ویا فوت پدر مادر به یکی از موضوعات مهم و اساسی تبدیل میشود.به همین دلیل قانون به بحث های مرطبت حضانت فرزندان بعد از طلاق ویا حضانت فرزندان بعداز فوت یکی از والدین پرداخته می شود.

شرایط سلب حضانت فرزند از پدر

زمانی به وقوع می پیوندد که وقتی حضانت فرزند به پدر است آسیبی به فرزند وارد می شود در این صورت مادر یا خانواده گرفتن حضانت اولاد از پدر را انجام خواهند داد. در قانون آمده است شرایطی خاصی وجود دارد که می توان گرفتن حضانت فرزند از پدریا مادر انجام شود.

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر

حضانت فرزندان در صورت جدایی پدرومادر، تا سن هفت سالگی برعهده مادراست. ولی در حالی که مادر شرایط اخلاقی مناسبی نداشته باشد، حضانت فرزند از وی سلب می شود.

حضانت فرزند بعد از طلاق

وقتی دو زوج از همدیگر جدا می شوند باید فرزندان خودشان را نگهداری کنند. و این یک وظیفه قانونی و شرعی است و اگر از وظیفه خود شانه خالی کنند و به وظایف خود عمل نکنند، قانون آن ها را ملزم می کند. حضانت فرزند بعد از طلاق با توجه به سن فرزندان بستگی دارد. بعد از طلاق حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تاذ سن هفت سالگی بر عهده ی مادر است و بعد از آن بر عهده ی پدر است. اگر بعد از هفت سالگی اختلافی ایجاد شود. حضانت طفل به تشخیص دادگاه می باشد.

حضانت فرزند قبل از طلاق

قبل از طلاق حضانت فرزند برعهده ی پدر ومادر است، بعد از طلاق چه پسر و چه دختر تا سن هفت سالگی حضانت فرزند به عهده ی مادر است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

به همان صورت که از اسم آن معلوم است توافقی صورت میگیرد و همه ی مسائل قابل مذاکره است بین زن و مرد، حضانت فرزند طبق قانون تا هفت سالگی بر عهده ی مادر است و بعد از آن با پدر است اما به این معنی نیست که مانع شود زوجین خلاف این را توافق کنند مثلا حضانت فرزند کلا به پدر یا مادر داده شود.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق قانون هم وظیفه وهم حق است. بنابراین اگر زن در مقابل حضانت مهریه ی خود را ببخشد در این مورد نظر های کارشناسان مختلف است. اما در رویه ی قضایی معمولا بخشیدن مهریه در مقابل طلاق قرار می گیرد. ولی زوج ها می توانند نسبت به اینکه پس از طلاق حضانت با کدامیک از زوج ها باشد و با یکدیگر تفاوق کنند و در این رویه هیچ مشکلی وجود ندارد.

موارد سلب حضانت فرزند

الف) اگر مادر حضانت فرزند را برعهده داشته باشد و دوباره ازدواج کند حق حضانتاز مادر گرفته می شود و به پدر انتقال داده می شود ام اگر پدر فوت کند همچنان حضانتبر عهده ی مادر خواهد ماند

ب) اگر هریک از پدر یا مادر فوت کنند حضانت فرزند برعهده ی دیگری می شود.

ج) اگر هرکدام از پدر یا مادر اعتیاد به مواد مخدر، الکل، مبتلا به بیماری روانی،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف داشته باشد حضانت فرزند از وی سلب می شود.

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر

قانون به مادر اجازه داده است که بعد از ازدواج مجدد هم حضانت فرزند را داشته باشد ولی طبق قانون همسرش باید اجازه قیمومت را بدهد و رسما شوهر او رضایت خودرا اعلام بدارد. در اینجا دو نکته وجود دارد1- در صورتی که مادر صلاحیت فرزند را به دلیل رفتار وکردار نامناسب نداشته باشد این، این حق توسط دادگاه از وی سلب می شود.2- حضانت فرزند تنها شامل نگهداری وپرورش جسمی و روحی طفل است اما امور مهم مالی فرزند، مانند خرید و فروش ملکی و امثال آن بر عهده ی جد پدری فرزند است.

اشخاص عهده دار حضانت فرزند

در واقع این مورد در درجه اول وظیفه پدر و مادر است. اما زمانی پدر یا مادر و یا هردوی آنان فوت کنند و یا از همدیگر طلاق بگیرند. موضوع برعهده گرفتن حضانت فرزند مطرح می شود. که باید تصمیمی مناسب برای مصلحت فرزند گرفته شود. در مقرراتی که در حمایت خانواده وجود دارد. بعد از فوت یکی از پدر و مادرها حضانت فرزند با دیگری خواهد بود. ودر صورت فوت هردو والد برعده ی جد پدری و وصی منصوب از جانب آنها خواهد بود.

حضانت فرزند بعد از سن بلوغ

طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مادنی: سن بلوغ در پسران 15 سال است و در دختران 9 سال است. گفته می شود که دختران بعد از 9 سال و پسران بعد از 15 سال از حضانت خارج می شوند و دیگر در این خصوص دادگاه خانواده ورود نمی کنند و اعلام می کنند تصمیم با خود اولاد است که با پدر زندگی کند یا با مادر، از طرفی سن قانونی در کشور 18 سال تمام است یعنی از سن بلوغ تا 18 سال باز اولاد محجور است و در امور مالی نمی تواند تصمیم گیرنده باشد.

همچنین بخوانید:  اجرا گذاشتن مهریه

مرجع صالح رسیدگی به دعوای حضانت

دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرورنده های حضانت فرزند را دارند. در مرحله ی اول دادگاه خانواده باید عدم امکان سازش را بررسی کند. و بعد از آن حضانت را با توجه به وضعیت مالی مصلحت فرزند و همچنین اخلاقی زوجین را تعیین می کند.

دستور موقت ملاقات فرزند

یکی از قانون های حمایت خانواده “دستور موقت ملاقات فرزند” است. دستور موقت ملاقات فرزند وقتی مهم می شود که بین پدر و مادر اختلافاتی به وجود می آید. در واقع همانطور که می دانید حضانت دختر یا پسر تا سن هفت سالگی برعهده ی مادر است و حضانت دختر از 7 سالگی تا 9 سالگی و پسر از 7 سالگی تا 15 سالگی بر عهده ی پدر است. هر کدام از والدینی که حضانت فرزند را ندارند. حق دارند که فرزندان خودشان را در زمان های تعیین شده ملاقات کنند. بدین صورت اگر طرف مقابل مانع شود. طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور دستور موقت ملاقا فرزند را بکند.

مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند

در واقع قانون یک تعهد اجرا برای خودداری از دیدار فرزند گرفته است. به طور کلی زمانی که دادگاه آگاه می شود دیدار بر اساس مصلحت نیست. و یا والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد مانع از دیدار فرزند با والد دیگر می شود. حق واگذاری حضانت به والد دیگر و یا تجدید نظر را دارد. و والدی که مانع ملاقات است را به جریمه نقدی محکوم می کند. و اگر دوباره این کار تکرار شود مجازات سنگین تری در انتظار والد خطا کار است. در شرایطی حتی ممکن است تا زمان اجرای حکم بازداشت شود.

تکلیف حضانت در مقابل حق حضانت

مسئولیت و الزام پدر و مادر به حضانت فرزند صورت دیگری از حضانت می باشد. بر اساس “ماده 54 قانون حمایت از خانواده” هرگاه متصدی حضانت از ادا تکلیف خودداری کرد. به پرداخت جزای نقدی درجه هشت برای بار اول و همپنین در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می شود.

قانون جدید شرایط حضانت فرزند

بر طبق قانون ماده 1169 که در سال 1314 شمسی مصوب شد. حضانت فرزند پسر در محدوده سنی تا 2 سال تعیین شده بود. که با تغییراتی در قانون در سال 1382 به وجود آمده بود. با افزایش محدوده سنی تا 7 سال هم برای فرزند دختر و فرزند پسر رسید.

حضانت فرزند در عقد موقت

در واقع در عقد موقت که در کشور ما به نام صیغه معروف شده است. مانند حضانت عقد دائم می باشد. در رابطه با عقد دائم یا صیغه می توان گفت که موجب آن زن و مرد به طور مشخص و محدودی با یکدیگر در قبال پرداخت مهریه زندگی مشترکی را شروع می کنند. متاسفانه در کشور ما برقراری همچین ازدواجی که به صورت پنهانی و دور از خانواده اتفاق می افتد. در برخی موارد موجب باردار شدن زن می شود و در نتیجه فرزندی متولد می شود.

حضانت فرزند در عقد موقت بر عهده ی چه کسی است؟

اما اصل مطلب این است که حضانت اولاد در عقد موقت برعهده ی چه کسی است. قانون مدنی ایران تعیین شده است که پرداخت نفقع فرزند برعهده ی پدر است. در عقد موقت هم مانند عقد دائم پدر مسئول فرزند خواهد بود. و باید تمام هزینه ی فرزند خود را چه پسر و چه دختر را پرداخت کنند.

حضانت فرزند و وکلای رایمند

همانطور که می دانید متاسفانه در جامعه امروز ما آمار طلاق بسیار بالا رفته است. و به همین علت موضوع بسیار مهم حضانت فرزند پیش می آید. شما با مراجعه به وکلای رایمند می توانید موضوع حضانت فرزند را حل کنید.

لیست وکیل حضانت فرزند

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

 

لیست پرونده های موفق وکلای رایمند

1.گرفتن کامل مهریه کامل که ارزش آن 1500 سکه طلا بود.

2.پرونده ترک انفاق و عدم تمکین همسر که باعث موفقیت در پرونده شده و حکم طلاق برای همسر صادر شده است.

3.پرونده جداشدن یک هنرمند مردمی که نتیجه آن گرفتن کامل مهریه و نفقه شد.

لطفا به این نوشته امتیاز دهید

45
امتیاز کاربران: 4.65 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. در صورتی که دادخواست طلاق توسط زوجه به دادگاه ارائه شود بازم این شرط برقراره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل