خانواده

ترک انفاق

ترک انفاق | جرم | راه های اثبات شکایت | عنصر مادی جرم | عنصر روانی جرم | وکلای رایمند

همیشه بین رابطه ی زوج ها حق و حقوقی وجود دارد. و برخی حقوق ها فقط برای خانم ها است. ترک انفاق یکی از آن موارد است. که برخلاف مهریه هیچ ارتباطی به وضعیت اقتصادی مرد ندارد. و مرد ملزم به پرداخت آن است.

جرم ترک انفاق

طبق قانون مجازات اسلامی که مخصوص جرم ترک انفاق است؛ هرکس با داشتن شرایط اقتصادی این جرم را مرتکب شده باشد قانون برای مرد حکم سه تا پنج ماه حبس قرار داده است. اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد؛ جرم ترک انفاق شامل او نمی شود و فقط زن در صورتی می تواند مطالبه نفقه به شیوه ای حقوقی انجام داده که مرد در صورت خودداری از آن می تواند از همسر خود طلاق بگیرد.

همچنین زن باید از همسر خود تمکین انجام داده باشد. در غیر این صورت استحقاق دریافت نقه نیست و جرم ترک انفاق شامل مرد نمی شود.

راه های اثبات شکایت ترک انفاق

زن در شکایت از ترک انفاق باید ادعای خود را به دادگاه ثابت کند. مثلا زن ادعا می کند شوهرش نفقه را پرداخت نکرده است و یا شوهرش او را از منزل بیرون کرده است، این موضوع وقتی برای دادگاه اثبات می شود که شهود هر دو زوج در دادگاه شهادت بدهند و یا اینکه همسرش حرف های او را تایید کند.

همچنین شهود ترک انفاق برای شهادت در دادگاه شرایطی دارند که شامل (کارت شناسایی معتبر داشته باشتد_از اقوام زن ومرد نباشد_به اتفاقاتی که افتاده مسلط باشند)

تبدیل حبس ترک انفاق به جزای نقدی

اگر دادگاه ترک انفاق را محرض تشخیص دهد “طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده” مجازات حبس دارد. تبدیل آن به جزای نقدی به تشخیص همان دادگاه بستگی دارد، که نداشتن سابقه کیفری می تواند اثر مثبتی به رای دادگاه داشته باشد.

عنصر مادی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق همانند همه ی جرم ها دارای عناصر مادی و روانی بوده است. برای آن مجازاتی تعیین شده و عمل آن جرم شناخته می شود. عنصر مادی یعنی این که از عمل مجرم که در خارج اتفاق افتاده است. در بیشتر مواقع عنصر مادی به صورت عمل بروز می نماید. و در برخی موارد ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی جرایم مانند ترک انفاق در نظر گرفته شود. در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفته شود. که قانون گذار برای حفظ نظم عمومی وظیفه ای برای افراد قرار داده است. و در صورتی که افراد از آن خودداری کنند برای آن مجازات قرار داده شده است.در مورد ترک انفاق که از اسم آن مشخص است، عنصر مادی آن ترک فعل است.

عنصر روانی جرم ترک انفاق

عنصر روانی به دو عامل بستگی دارد اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه .

اراده ارتکاب یعنی شخص بخواهد عملی را انجام بدهد و هروقت به اجبار و تهدید که اراده ی وی در اثر آن سلب گردیده عملی را انجام دهد و فاقد اراده بوده در نتیجه عنصر معنوی انجام نشده است. از طرفی دیگر هرگاه اراده انجام جرم یا ما قصد عمل جرم را نداشته باشد، عنصر روانی آن کامل نبوده و وی مجرم شناخته نمیشود. در خصوص عنصر روانی ترک انفاق ار آنجایی که عنصر مادی آن ترک فعل است و به صورت ارادی انجام شده باشد، پس هرگاه زوج به هر دلیلی به همسر خود دسترسی نداشته باشد تا نفقه او را بپردازد و اراده ی در ارتکاب جرم نداشته باشد و با اینکه عنصر مادی جرم ترک انفاق افتاده است مجرم شناخته نمیشود.

تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع

جرم ها از لحاظ زمان وقوع به دوسته تشکیل می شوند 1-جرم های آنی 2-جرم های مستمر

1_جرم های آنی: به جرم هایی گفته می شود که در یک لحظه اتفاق خواهد افتاد و یا مدت آن بسیار کم است و همچنیناگر یک جرم در مدت بسیار کمی اتفاق بیوفتد ولی آثار آن طولانی مدت باشد در دسته ی جرم های آنی قرار خواهد گرفت

2-جرم مستمر یا متمادی: برخلاف جرم آنی مدت زمان جرم بسیار طولانی است. در مورد شیوه ی تشخیص جرایم آنی از جرایم مستمر برخی ها بهترین شیوه ی تشخیص را از تعریف کاملی که از جرم ارايه داده شده است می دانند و تشخیص را به عهده قانون گذار می گذارند و تعریف جامعی از جرم نشده است و عده ای دیگر تصمیم را برعهده قاضی دادگاه میدانند و قاضی با توجه به منافع اجتماعی، جرایم را آنی یا مستمر قلمداد میکننند.

ترک انفاق و طلاق

یکی از مواردی که زن می تواند درخواست جدایی بدهد و با وجود مخالفت شوهرش طلاق بگیرد. جرم ترک انفاق از سوی همسرش است، در این مورد زن می تواند علاوه بر رسیدن به جدایی به مهریه کامل خود برسد به عبارتی دیگر طلاق با مهریه

ترک انفاق در دوران عقد

مطلب اصلی ترک انفاق در زمان عقد است. مطلب اینجاست که آیا در زمان عقد و قبل از شروع زندگی خانم می تواند درخواست نفقه داشته باشد. از اینکه زن در زمان عقد در جواب دادخواست جواب شوهر به حق حبس استناد نماید و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه کند. و این استناد باعث از بین رفتن نفقه نمی شود و زن می تواند مطالبه نفقه به مراجع قضایی بدهد. اما در زمان عقد شکایت ترک انفاق به دلیل استناد به حق حبس هم میسر است به استناد “تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده”

سخن وری در دادگاه ترک انفاق

زن باید ترک انفاق را ثابت کند. برای مثال زن در صورتی که مرد او را از خانه بیرون کرده و ثابت و ادعا کند نفقه وی را پرداخت نکرده باشد. که این مورد می تواند با شاهد ها ثابت کند.

اگر زن به شاهد استناد کند باید آن را معرفی کند. در اینکه از چه افرادی می توان به عنوان شاهد استفاده کرد شرایطی دارد اما در اینکه زن از افراد نزدیک می تواند به عنوان شاهد استفاده کند محدودیتی وجود ندارد و اثر شهادت و تصمیم آن با دادگاه خواهد بود. اگر مرد ادعا کند همسرش به آن تمکین نکرده است باید آن را ثابت کند. اگر ثابت شود زن می تواند اثبات کند علت نبودب ه دلیل قانونی نداشتن امنیت و یا ترک اعتیاد شوهر است.

همچنین بخوانید:  اعتراض به حکم مهریه

در مقابل مرد می تواند از چند طریق استفاده کند، یعنی می تواند ادعا کند که نفقه زن را پرداخت می کند و می تواند از ادله مانند فیش واریزی و یا شهود استناد کند. اگر مرد ادعای زن را قبول کند. حاظر است نفقه زن را پرداخت کند در اینجا دادگاه با گرفتن تعهد نامه از مرد پرونده را خاتمه می دهد. نکته دیگر این است که مرد می تواند ثابت کند. که تمکن مالی ندارد، زیرا وقتی ترک انفاق جرم تلقی می شود که مرد با وجود تمکن مالی نفقه همرش را پرداخت نکرده است.

ترک انفاق و شورای حل اختلاف

در خصوص جرم های مشکلات خانوادگی از جمله ترک انفاق:

جرم های تعزیری که صرفا مجازات نقدی درجه هشت باشد قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. اما به استناد “ماده 53 قانون حمایت خانواده “مجازات ترک انفاق درجه 6 میباشد. به دلیل همین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این نوع مجازات نمی باشد. شورای حل اختلاف با توجه اینکه مجازات ترک انفاق درجه 6 میباشد. فقط به منظور صلح وسازش می تواند رسیدگی کند اما به اصل جرم نمی تواند رسیدگی کند.

میزان مبلغ ترک انفاق

سوال بسیار مهمی که می تواند برای افراد به وجود بیاید میزان مبلغ ترک انفاق است.

تا کنون قوانین موجود در حمایت از خانواده مبلغ مشخصی را تعیین نکرده است. و میزان مبلغ بر اساس وضعیت زندگی زوجین و شرایط اقتصادی جامعه و همچنین نیازهای یک زن حساب می شود.

مراحل قانونی مطالبه نفقه حال و گذشته

در اصل دو بحث مطرح می شود نفقه حال و نفقه گذشته. اگر زن از همسر خود مطالبه نفقه حال بکند. می تواند در یک برگ شکایت خود را تنطیم کرده و به دادگاه دهد. دادگاه شکایت زن را بررسی کرده و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد زوج محکوم

به پرداخت نفقه می شود و در صورت تمکین از قانون مرد به جرم ترک انفاق متهم می شود. و حکم کیفری و زندان صادر می شود. اما اگر زن درخواست پرداخت نفقه گذشته از همسر خود داشته باشد. باید دو نسخه دادخواست خریداری کرد. و به میزان مبلغی که مدنظرش است توضیح بدهد و به دادگاه ارايه کند. همچنین زن می تواند هزینه دادرسی را مطالبه کند. در صورتی که مرد توان پرداخت نفقه را نداشته باشد و یا ملکی نداشته باشد. که به نام همسر خود کند و در نهایت مجبور به پرداخت نفقه نشود زن حق طلاق دارد.

مقایسه ترک انفاق و مطالبه نفقه

در عقد دايم نفقه وظیفه شوهر است که انجام دادن آن اهمیت زیادی دارد و یک تکلیف قانونی است و در صورت انجام ندادن این تکلیف قانونی جرم ترک انفاق شامل او می شود. این جرم زمانی محقق می شود که شوهر وضعیت مالی خوبی داشته باشد و بتواند نفقه را پرداخت کند و از آن خودداری کند و همچنین زن وظایف خود را نسبت به شوهرش انجام داده باشد.

ولی اگر زن از ادای وظابف زوجیت امتناع نکرده باشد. می تواند به دادگاه مراجعه کرده و با طرح دعوای حقوقی دادخواست دریافت نفقه از همسر خود را به دادگاه ارائه دهد.

نقش وکیل در پروند های ترک انفاق

همانطور که می توان دید پرونده های ترک انفاق موضوعی با چالش های خاص خود است که ما در گروه وکلای رایمند با تجربه بالای خود می توانیم شما را در اقامه دادخواست خود یاری دهیم تا به نتایج مطلوب خود برسید.

لیست وکیل ترک انفاق

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

لیست پرونده های موفق وکلای رایمند

1.پرونده آقایی که موظف به پرداخت 714 سکه مهریه شده بود که باعث موفقیت کامل صلح مرد و خانم با مهریه بسیار پایین تر شده بود.

2.پیروزی در پرونده زمین خواری زمینی به ارزش۳۰۰ میلیارد تومان.

3.پرونده تبرئه شدن شخصی که متهم به 73 فقره دزدی از منازل شده بود.

4.باز پس گیری 10 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده و زندانی شدن متهمین.

5.موفقیت در پرونده 400 کیلو مواد مخدر که باعث دستگیری باند مواد مخدر شد.

6.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

7.تبدیل حکم تولید، نگهداری و فروش ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی از شلاق به جزای نقدی.

8.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

9.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

10.موفقیت در پرونده جعل سند زمین و فروش مال غیر که در نتیجه گرفتن خسارت و حبس برای متهمین شد.

و …

لطفا به این نوشته امتیاز دهید

164
امتیاز کاربران: 4.8 ( 2 رای)

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

 1. سلام. خسته نباشين ممنون ميشم سوال منو پاسخ بدين من استرليا زندگى ميكنم چند سال پيش به علت اعتياد همسرم و خشونت خانوادگى مهريه خودم رو بذل كردم و طلاق گرفتم و دو فرزند هم از اين اقا دارم الان اين اقا فوت كردن ميخواستم بدونن ميتونم مهريم رو كه بذل كردم از اموال كه از اين اقا مونده بگيرم يا نه ممنون ميشم پاسخ بدين

  1. با سلام و وقت بخیر. امکان رجوع از بخشش مهریه میسر نیست. نمیتوانید مجددا درخواست کنید.

 2. میشه منم طلاق بگیرم و یکی از پسرامو کفیل خودم بکنم تا سربازی نره طلاق صوری

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای اسماعیلی: با توجه متن سوال شما چون دارای فرزندان دیگری هستید کفالت هیچ کدام از فرزندان برای شما قابل قبول نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل