کیفری

اثبات بی گناهی متهم

اثبات بی گناهی متهم | سرقت✔️ | قتل | ضرب و جرح | آدم ربایی | اعاده حیثیت | وکلای رایمند

عنوان ها

نداشتن اطلاعات، نداشتن آشنایی با قوانین در این روزگار مارا به راحتی می تواند برای دعواهای بی اساس راهی دادگاه ها کند که همین مسئله می تواند مارا بیشتر از قبل از همراه شدن با یک فرد آگاه با قوانین مطمئن کند. بودن با کسی که مارا راهنمایی کند و مسیر را نشان دهد چرا که در بعضی مواقع برای اثبات بی گناهی متهم راهی دادگاه ها می شویم و در این مسیر نداشتن دانش یعنی شکست یعنی متهم شدن برای جرم نکرده.

راه های اثبات بی گناهی متهم

1-اقرار در اثبات بی گناهی متهم

به معنای تثبیت کردن، ثابت کردن چیزی و خبر داد از حقی می باشد. مجرم اگر اقرار کن دیگر نیازی به بقیه ادله ها نیست. برای تقریبا همه ی جرم ها یکبار اقرار کافیست، اما برای بعضی از جرم ها تا چهار بار اقرار نیز نیاز است جرایمی مانند تجاوز به عنف نیاز به چهار بار اقرار دارند، و نکته بسیار مهم اینجاست که این اقرار نباید از روی تهدید و شکنجه و یا به اجبار باشد چرا که در این صورت اقرار بی اعتبار است و نکته دیگر آن است که در جرائمی که نیاز به تعداد بیشتر از یک بار اقرار دارند اگر مجرم بعد از یک بار اقرار، گفته های خود را رد کند در این جا قاضی می تواند با توجه به عمل خودش تصمیم بگیرد.

2-شهادت به اثبات بی گناهی متهم

یکی از راه هایی است که افراد غیر طرفین در دادگاه جلوی قاضی بیان می کنند. شهادت دهنده باید به بلوغ عقلی رسیده باشد از این مسئله سودی نبرد، گدایی نکند، دشمنی با افراد نداشته باشد، ایمان داشته باشد و از همه مهمتر عدالت داشته باشد، در صورتی که شاهد این ویژگی ها رو برای شهادت شرعی نداشته باشد، در آن زمان قاضی تصمیم می گیرد بیانات او ارزش دارد یا نه. اگر شاهد از حاظر شدن در دادگاه ناتوان باشد باید به صورت صوتی و یا تصویری شهادت بدهد.

3-سوگند در اثبات بی گناهی متهم

وقتی شخصی برای اثبات گفته هایش خداوند را شاهد بگیرد. کسی که سوگند میخورد باید ویژگی هایی مانند عاقل بودن و بالغ بودن را داشته باشد و باید به اختیار خود از این ادله استفاده کند بر اساس قوانین اسلامی سوگند باید با تالله، الله، بالله و یا نام خداوند همراه شود. و سوگند خوردن میان مسلمان و غیرمسلمان فرقی نمی کند.

4-علم قاضی در اثبات بی گناهی متهم

در امور کیفری از علم قاضی نیز می توان استفاده کرد. در مواقعی که قاضی از سندهایی که برای او ارائه می شود یقین داشته باشد و در صورتی که حکم، همان علم قاضی باشد در اینجا قاضی باید در حکمی که می دهد دلیل های روشن و قابل استاناد در حکم خود را صریحا بیان کند. بررسی محل، تحقیقات محلی، بررسی نظری های کارشناسان و … را می توان از جمله مواردی نام برد که علم قاضی را شامل می شود.

اثبات بیگناهی متهم در سرقت

جرم سرقت یعنی ربودن مال متعلق به غیر، باتوجه به اینکه در این روزگار سرقت انواع و اقسامی دارد باید بگوییم که مجازات های مختلفی نیز دارد. اما گاهی متهم بیگناه است و در پی اثبات بی گناهیش یکی از راه ها آوردن شاهد است و شاهد باید بگوید که متهم در آن زمان و ساعت درمکان دیگری به جز مکان سرقت شده بوده است، این یکی از راه هاست که متهم را میتواند تبرئه کند اما در بعضی مواقع مسئله چنان پیچیده میشود که فقط یک فرد دانا وعالم به قوانین میتواند به ما کمک بکند، برای مجازات کردن متهم باید سه رکن را اثبات و متهم برای اینکه خود را تبرئه کند باید این سه رکن را نفی کند در پایین این سه رکن را برای شما بازگومی کنیم.

رکن قانونی

که همان تعریف جرم سرقت است، یعنی همان ربودن مال غیر یا به عبارتی دیگر برداشتن مال دیگری به صورت متقلبانه که جرم محسوب میشود که طبق وجود این رکن بسیار تاثیر گذار است برای اثبات بی گناهی متهم نفی کردن این رکن دارای اهمیت بسیار مهمی است.

رکن مادی

یعنی با توجه به شواهد و مدارک بتوان ثابت کرد که مالی ربوده شده است. مال یا به چیزی می گویند که یک نیاز اعم نیاز مالی مادی یا معنوی.

رکن معنوی

رکن معنوی بر می گردد به قصد و نیت متهم که باید اثبات کرد آیا واقعا قصد ارتکاب به جرم و داشته و یا از روی غفلت و مستی بوده.

اثبات بی گناهی متهم در آدم ربایی

برای اثبات بی گناهی باید دو مورد به تایید برسد یک جنبه عملی و دوم حنبه روانی عمل جنبه عمل جنبه عملی که همان عمل ربودن است و جنبه روانی که قصد و نیت مجرم است که آیا این کار را با آگاهی انجام داد و عمل او از روی سستی و غفلت نبوده و با هوشیاری این کار را انجام داده، در غیر این صورت اگر متهم جرم آدم ربایی را با زور و تهدید انجام داده باشه بالغ بر 5 تا 10 سال برایش حکم بریده می شود در غیر این صورت 2 تا 5 سال.

اثبات بی گناهی متهم در ضرب و جرح

وقتی کسی ادعا می کند که مورد ضرب و شتم قرارا گرفته است باید با ادله کافی و قابل اتکا حرف های خود را ثابت کند، و اگر نتواند اداعای خود را ثابت کند شخصی که ازش شکایت شده می تواند اعاده حیثیت کند در طرف مقابل شخص برای اثبات بی گناهی خود باید مدارک معتبری را ارائه دهد و همچنین از طریق شواهد نیز انجام می شود، فیلم های ضبط شده دوربین ها، جواب پزشکی قانونی که می تواند ثابت کند آیا خودزنی صورت گرفته است یا نه.

اثبات بی گناهی متهم در کلاهبرداری

می توانیم کلاه برداری را چنیین تعریف کنیم درآوردن مال مردم از چنگشان با استفاده از حیله و دروغ در بعضی مواقع کلاهبرداری صورت نگرفته است و شکایتی نا درست صورت گرفته است که متهم با طی کردن چند مسیر می تواند خود را تبرئه کند باتوجه به این که این شکایت می تواند فقط یک پاپوش باشد باید چند عنصر را نفی کنید یک عنصر قانونی، مادی و معنوی. قانونی یعنی عمل کلاهبرداری، معنوی یعنی نیت از عمل و مادی ضرر وارد شده یا به عبارتی مبلغی که شاکی ادعا می کند که ازش کلاه برداری شده است

همچنین بخوانید:  وکیل تجاوز

اثبات بی گناهی متهم در قتل

برای تقسیم بندی قتل می توانیم آن را به سه نوع تقسیم کنیم اول قتل عمد دوم قتل شبه عمد و سوم قتل خطای محض، قتل عمد زمانی رخ می دهد که قاتل با هدف کشتن فرد دست به این عمل بزند

قتل شبه عمد زمانی رخ می دهد که قاتل قصد کشتن مقتول را ندارد و عملش نیز کشنده نیست ولی مرگ مقتول را به همراه دارد و در شبه قتل مقتول به صورت اتفاقی در مسیری قرار گرفته که باعث مرگش توسط قاتل شده. برای اثبات بی گناهی متهم بهترین راه همراهی با وکیل است چرا که قتل از جرایمی می باشد که دارای حکمی سنگین می باشد، سوگند یکی از روش های اثبات بی گناهی می باشد و ارائه مدارک مبنی بر پاپوش بودن این شکایت یا شهادت افراد که از مهم ترین اقدامات برای اثبات بی گناهی است.

اعاده حیثیت

در بعضی مواقع با شکایتی نادرست می تواند باعث صدمه به آبرو و اعتبار اجتماعی او شود، در صورتی که این شکایت نادرست و نا به حق باشد فردی که ازش شکایت شده می تواند اعاده حیثیت کند که این کار را برای جمع آوری آبروی از دست رفته خود انجام می دهد.

گاهی شکایتی که از یک نفر صورت می گیرید دارای پایه و اساس نیست ، به طور ساده می توان گفت که دشمنی بین دو نفر باعث افترا زدن به یک دیگر و نشر دروغ درمورد یکدیگر می شود، که در این حالت کسی که ازش شکایت شده می تواند بنابر صدمه ایی که به آبرویش خورده و صدمه ایی که به اعتبار احتمایش خورده اعاده حیثیت کند و از طرف مقابل شکایت کند

: در چه شرایطی جرم افترا محقق می شود

1- نسبت دادن جرمی به یک شخص دیگر و اتهام ناروا زدن به او

2-مشخص بودن کسی که بهش اتهام وارد شده

3-موفق نشدن در اثبات اتهام وارد شده

4-اتهام زدن و آسیب زدن به آبروی دیگران از راه:

نوشتن ورقهای خطی یا چاپ شده

منتشر کردن ورقها

ادعا در مجامع عمومی

ثبت در روزنامه و مطبوعات

مجازات پاپوش درست کردن

به عبارتی پاپوش درست کردن در صورتی که عمدا و عامدا باشد، برای آن شخص حکمی برابر با 6 ماه تا 3 ساله حبس یا 74 ضربه شلاق حکم می کنند.

اثبات بی گناهی متهم، مبحث بسیار پیچیده و مهمی است در بعضی مواقع اتهامی که به ما زده شده، اتهام به سرقت است بعضی اوقات اتهام به قتل و … برای اثبات بی گناهی چند بند و روش را گفتیم اما به همین سادگی نیست که با اتکا چند دانسته محدود بتوانیم در دادگاه پیروز شویم، در مسیر ها چنین همراهی یک وکیل آگاه به قوانین بهترین گزینه است، چرا که در پرونده های فراوانی این وکیل ها بودند که موکل خود را از یه راه پیچیده تو در تو در بیارن، گروه وکلای رایمند با همراهی چندین وکیل خوش سابقه و متعهد می توانند کمک شایانی براب شما باشند تا بتوانید هر چه بهتر به امید خدا پروندتان را حل کنید.

لیست وکیل اثبات بی گناهی متهم

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1. پیروزی پرونده سرقت از منازل با 73 شاکی خصوصی که موفق به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شد.

2. پیروزی پرونده سرقت از بانک در ورامین تهران.

3. پیروزی پرونده سرقت با رد مال 4 و نیم میلیارد تومانی.

و …

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید

157

امتیاز این نوشته

امتیاز کاربران: 4.45 ( 2 رای)

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. اگر مرد هرچی بدست میاره رو بنام خانوادش کنه و بعدا در غالب ارث بهش برسه چی؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: سهم الارث زوج به عنوان مهریه قابل مطالبه خواهد بود.

  2. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: سهم الارث زوج به عنوان مهریه قابل مطالبه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل