وکیل

حکم دادگاه برای خانه فساد

حکم دادگاه برای حضور در خانه فساد✔️| حکم دادگاه برای دایر کردن خانه فساد| وکلای رایمند

شاید اطلاع داشته باشید که هرگونه تاسیس و حضور در خانه فساد از جمله اعمال مجرمانه محسوب می شود و افراد خاطی طبق قانون مجازات خواهند شد. به طور کلی خانه فساد به محل هایی گفته می شود که افراد در آن ها اقدام به اعمال کارهای نامتعارف و نامشروعی هم چون زنا، لواط و به انجام هرگونه اعمال دیگری که با عنوان فساد و فحشا شناخته می شوند، می پردازند و حتی دیگران را نیز نسبت به انجام این اعمال تشویق می کنند.

در موارد زیادی اتفاق می افتد که انجام این اعمال برای ساکنان آن ناحیه یا همسایگان مزاحمت های زیادی به وجود می آورد، سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که در این موارد چه اقداماتی صورت می گیرد و آیا امکان پیگیری آن به صورت قانونی وجود دارد و حکم دادگاه در این باره چیست؟ در صورتی که تمایل دارید تا پاسخ سوال های خود را پیرامون حکم دادگاه برای خانه فساد پیدا کنید و با وکلایی که به صورت تخصصی بر روی پرونده هایی با این مضامین فعالیت می کنند، بیشتر آشنا شوید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.

مجازات در قانون مجازات اسلامی

برای اعمال منجر به تاسیس یا حضور در خانه فساد با توجه به جرمی که صورت گرفته مجازات های مختلفی در نظر گرفته می شود و بدیهی است که هر چقدر جرم صورت گرفته سنگین تر باشد، حکم صادره نیز سنگین تر خواهد بود. اما به طور کلی اولین اقدامی که در این رابطه انجام می گیرد، بسته  شدن محلی است که با توجه به قوانین مرتبط اعمال فساد و فحشا در آن صورت گرفته است. در این موارد در اولین اقدام این مکان ها به صورت موقت بسته خواهند شد تا در مراحل بعدی پیگیری های قضایی تصمیمات دیگری در رابطه با این مکان ها اتخاذ گردد و حکم دادگاه برای خانه فساد صادر گردد.

حکم دادگاه برای خانه فساد

همانطور که به آن اشاره شد، حکم دادگاه برای خانه فساد با توجه به جرم انجام گرفته و شدت آن متفاوت است. برای مثال حکم دادگاه برای زمانی که فردی صرفا در خانه فساد حضور پیدا کرده باشد و در اعمالی که در آن صورت گرفته است هیچ دخالتی نداشته است، با فردی که علاوه بر تاسیس خانه فساد در اعمالی که در این خانه صورت گرفته است نیز دخالت داشته است و دیگران را تشویق به حضور در این محل ها کرده است، متفاوت صادر می شود. بدیهی است که با افزایش جرم صورت گرفته حکم دادگاه برای خانه فساد شدت مجازات نیز افزایش پیدا می کند.

حکم دادگاه برای حضور در خانه فساد

نکته ای که ممکن است در رابطه با حکم دادگاه برای خانه فساد اطلاع نداشته باشید، مربوط به حضور در خانه فساد می شود. خوب است بدانید که حضور در خانه فساد حتی به عنوان رهگذر نیز در قانون جرم تلقی می شود اما این امکان برای شما وجود دارد تا در صورتی که اطلاعی در رابطه با جرم صورت گرفته در خانه فساد نداشته باشید، بتوانید از خود دفاعیه مناسبی در دادگاه داشته باشید و بی گناهی خود را اثبات کنید. مسلم است که در این صورت حکم دادگاه برای خانه فساد در زمانی که حضور بدون اطلاع صورت گرفته باشد، کمتر از زمانی که افراد با اطلاع قبلی از جرم صورت گرفته در خانه فساد در آن حاضر شده اند، صادر می شود.

حکم دادگاه برای دایر کردن خانه فساد

حکم دادگاه برای خانه فساد در زمانی که فرد متهم به تاسیس خانه فساد باشد، کمی متفاوت تر صادر می شود. معمولا در این موارد حکم دادگاه برای خانه فساد در حالت های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای مثال حکم دادگاه برای خانه فساد در زمانی که فرد خانه فساد را تاسیس کرده است اما هیچ دخالتی در جرایمی که در این مکان ها اتفاق افتاده است نداشته است، متفاوت خواهد بود. در این موارد معمولا حکم دادگاه برای خانه فساد بین یک تا ده سال حبس صادر می شود.

حالت دیگر حکم دادگاه برای خانه فساد در زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که فرد علاوه بر دایر کردن خانه فساد در اعمالی که در این مکان اتفاق افتاده است نیز دخالت داشته است. در این موارد معمولا حکم دادگاه برای متهم علاوه بر مجازات دایر کردن خانه فساد، مجازات قوادی نیز صادر می گردد.

حالت های دیگر هم در زمان هایی اتفاق می افتد که متهم علاوه بر دایر کردن خانه فساد و دخالت داشتن در اعمال منافی عفتی که در این مکان ها اتفاق افتاده است، افراد را از طرق مختلفی از جمله شبکه های اجتماعی و… تشویق به حضور در این مکان ها و انجام اعمال مجرمانه کرده است. مسلم است که در اینگونه موارد نیز مجازات متهم افزایش می باید و حکم دادگاه برای خانه فساد طبق نظر قاضی پرونده صادر می شود.

عناصر قانونی مربوط به حکم دادگاه برای خانه فساد

در جرم شناسی یک عمل یا به طور کلی برای آن که حکم دادگاه برای خانه فساد مورد بررسی قرار گیرد، معمولا عناصر قانونی جرم صورت گرفته بررسی می شوند. این عناصر به سه شکل عنصر قانونی، مادی و معنوی شناخته می شوند. در ادامه این مقاله به توضیح هر یک از این عناصر برای بررسی حکم دادگاه برای خانه فساد می پردازیم.

عنصر قانونی حکم دادگاه برای خانه فساد

در عنصر قانونی حکم دادگاه برای خانه فساد به بررسی این حکم از منظر قانون پرداخته می شود. در این مورد ابتدا به قوانین موجود در قانون اساسی برای جرم شناسی تاسیس خانه فساد توجه می شود. در نتیجه آن، بر اساس ماده 639 قانون اساسی، کسی که مرکز فساد و فحشا را دایر یا اداره کرده باشد و هم چنین کسی که دیگران را برای حضور در خانه فساد تشویق کده باشد یا به هر دلیلی موجبات حضور آن ها را در مرکز فساد و فحشا فراهم کرده باشد، مجرم شناخته می شود و عنصر قانونی حکم دادگاه برای خانه فساد برای وی صدق می کند.

همچنین بخوانید:  وکیل تجاوز

عنصر مادی حکم دادگاه برای خانه فساد

عنصر مادی حکم دادگاه برای خانه فساد در زمانی که متهم به تاسیس خانه فساد است، در زمانی در نظر گرفته می شود که متهم اقدام به دایر کردن خانه فساد کرده باشد یا این مرکز را راه اندازی کرده باشد. هم چنین در صورتی که برای انجام جرایم منافی عفت در این مراکز حضور پیدا کرده باشد، مجرم شناخته می شود و عنصر مادی حکم دادگاه برای خانه فساد برای وی صدق می کند.

عنصر معنوی حکم دادگاه برای خانه فساد

عنصر معنوی حکم دادگاه برای خانه فساد به قصد سوء نیت متهم برای تاسیس یا حضور در خانه فساد مورد بررسی قرار می گیرد. به این معنا که در صورتی که متهم به عمد و با دلیل اشاعه فساد و فحشا در جامعه اقدام به تاسیس یا حضور در مرکز خانه فساد کرده باشد، مرتکب جرم شده است و عنصر معنوی حکم دادگاه برای خانه فساد برای او صدق می کند.

گزارش خانه فساد

یکی از سوال هایی که برای بسیاری از افراد در رابطه با گزارش خانه فساد پیش می آید این است که آیا امکان گزارش خانه فساد به مراجع قانونی وجود دارد؟ و در صورت گزارش آیا امکان دارد که فرد گزارش دهنده مورد توبیخ قرار گیرد و برای او عواقب قانونی در پی داشته باشد؟

گزارش خانه فساد معمولا در زمان هایی مورد بحث قرار می گیرد که رفت و آمد افراد غریبه برای همسایه ها باعث ایجاد مزاحمت شود و با آزار و اذیت همراه باشد. در این صورت افراد می توانند با عنوان ایجاد مزاحمت به شکل قانونی این مورد را پیگیری نمایند. گزارش نیز در این موارد معمولا به این شکل است که افراد با تماس با پلیس یا پیگیری از یکی از مراجع قضایی شکایت خود را به ثبت می رسانند. پس از ثبت گزارش معمولا پلیس در مکان های گزارش شده حاضر می شود و نسبت به دستگیری افراد خاطی اقدام می کند و پس از آن در طی بررسی های قانونی حکم دادگاه برای خانه فساد صادر می شود.

نکته ای که در این میان باید توجه داشته باشید، طبق قانون هرگونه تحقیق و تفحص در زندگی افراد جرم محسوب می شود و در صورتی که گزارش شما به اشتباه ثبت شده باشد یا شما نتوانید صحت گزارش خود را در مراجع ذی صلاح به اثبات برسانید، متهم می تواند از شما شکایت کند و در این صورت احتمال درگیری با عواقب قانونی پس از آن نیز برای شما وجود دارد. پس بهتر است در این شرایط ابتدا با سنجیدن موقعیت پرونده با یک وکیل آگاه و آشنا به قوانین مشورت کرده و سپس اقدامات لازم را جهت گزارش و پیگیری موارد قانونی آن اتخاذ نمایید.

وکیل برای خانه فساد

همانطور که در مقاله به صورت کامل توضیح داده شد، حضور وکیل در پرونده های خانه فساد تعیین کننده میزان حکم دادگاه برای خانه فساد است. برای مثال در صورتی که انجام جرم مرتکب شده مورد اثبات مراجع قانونی واقع شده باشد، این فرصت برای شما فراهم است تا با حضور وکیل مجرب و دفاعیه مناسب در روز دادگاه از میزان حکم دادگاه برای خانه فساد بکاهید و مجازات کمتری دریافت نمایید. هم چنین توجه داشته باشید که در صورتی که به اشتباه و بی گناه مورد اتهام قرار گرفته باشید، حضور وکیل باعث می شود تا بی گناهی شما اثبات شود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل عدم دفاع مناسب در روز دادگاه عواقب قانونی سنگینی برای شما داشته باشد و آینده شما را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از مجموعه هایی که با حضور وکلای مجرب و با تجربه آماده است تا به صورت تخصصی درباره حکم دادگاه برای خانه فساد در زمینه پرونده مورد نظر شما مشاوره دهد، مجموعه وکلای رایمند است. شما می توانید با تماس با این مجموعه بهترین زمان را برای مشاوره حکم دادگاه برای خانه فساد انتخاب و پرونده خود را به صورت حرفه ای پیگیری نمایید.

لیست وکیل حکم دادگاه برای خانه فساد

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1. پیروزی پرونده سرقت از منازل با 73 شاکی خصوصی که موفق به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شد.

2. پیروزی پرونده سرقت از بانک در ورامین تهران.

3. پیروزی پرونده سرقت با رد مال 4 و نیم میلیارد تومانی.

و …

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

 

 

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

69

امتیاز این نوشته

امتیاز کاربران: 4.7 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل