وکیل

آیا وکیل می تواند بجای متهم در دادسرا حاضر شود؟

حضور متهم در دادگاه | دلایل کافی احضار متهم | محکومیت های مالی و جسمانی | وکلای رایمند

آیا وکیل می تواند جای متهم در دادسرا حاضر شود؟ بعضی اوقات شرایطی به وجود می آید شاکی یا متهم نمی توانند در جلسات دادگاه حضور داشته باشند. در این زمان حضور وکیل بجای متهم یا شاکی مطرح می شود. در واقع دادگاه کیفری تشخیص می دهد که متهم در دادگاه حضور پیدا کند یا می تواند وکیل را بجای متهم یا شاکی در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند. برای جرم های خاص که مجازات مشخصی برای آن ها تعیین شده است حظور پیدا کردن متهم الزام است. به غیر از اینکه عذرموجهی برای آن داشته باشد و دادگاه آن را تایید کند که در این زمان وکیل می تواند بجای متهمین در دادگاه به خدمت برسند. هم چنین در قانون جدید آمده است که متهم می تواند تا زمان رسیدن وکیل به جلسه دادگاه هیچ سخنی نگوید.

آیا حضور متهم در دادگاه کیفری الزام دارد؟

در پرونده های کیفری علاوه بر رسیدگی به حقوق شاکی باید به حقوق متهم هم رسیدگی شود. چنانچه متهم نمی تواند در دادگاه حاضر شود در این صورت حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری جهت دفاع از حقوق متهم لازم و ضروری می باشد. اگر نیاز باشد متهم می تواند بیش از یک وکیل داشته باشد. اگر بعد از فرستاده شدن احضارنامه یا احضاریه (حکم جلب) دادگاه برای متهم، به هر دلیل نخواهد دردادگاه حاضر شود یا توانایی دفاع از خود را نداشته باشد (به شرطی که دادگاه تشخیص دهد که حضور متهم الزامی نیست)، متهم می بایست وکیل (یا بر حسب نیاز، وکلای) خود را به دادگاه احضار کند. وگرنه برای حفظ حقوق شاکی و به علت عدم حضور متهم در دادگاه حکم به صورت غیابی صادر می گردد. حظور وکیل بجای موکل در دادگاه کیفری و حضور نیافتن متهم برای قسط بندی مجازاتی که مشخص شده در نظر قاضی موثر نخواهد بود و بدون حضور موکل هم دادگاه رای صادر خواهد کرد.

وجود دلایل کافی برای احضار متهم

در واقع دادگاه می تواند با دلایل زیادی که موجود است برای احضار متهم از طرف شاکی در نبود متهم حکم صادر کند. طبق اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد مرتبط باید برای متهم شدن اشخاص به اندازه کافی دلایل وجود داشته باشد. در این غیر صورت شخصی که متهم شده است بی گناه معرفی می شود. و دیگر به پرونده رسیدگی نخواهد شد. همچنین وجود دلایل کافی برای احضار متهم الزامی است. در صورت غیبت متهم در جلسات دادگاه باعث از دست دادن فرصت دفاع از خود می شود. در نتیجه شاکی می تواند از غیبت متهم استفاده کند و نتیجه دادگاه را به نفع خود به پایان برسد. ولی اگر متهم وکیل خود را به دادگاه بفرستد و وکیل خوبی را انتخاب کرده باشد. دیگر برای او مشکلی به وجود نمی آید. همچنین اگر متهم یا شاکی شاهدینی به دادگاه معرفی کنند باید صلاحیت آن ها توسط دادگاه تایید شود. و بعد از آن وکیل ها برای رسیدگی به شاهد ها و سوال کردن از آنان عمل می کنند.

محکومیت های مالی وجسمانی برای متهم

در زمانی که متهم در دادگاه حاضر نشود و حکمی که از دادگاه صادر می شود. جنبه مالی داشته باشد وجود متهم در جلسات دادگاه الزام نمی باشد. و وکیل می تواند بجای متهم در جلسات دادگاه برود. وی اگر دادگاه متهم را به محکومیت های جسمانی محکوم بکند حضور او در دادگاه الزامی است تا مجازات آن انجام شود.

موارد الزامی بودن حضور موکل به همرا وکیل خود در دادگاه

زمانی لازم می شود که متهم باید با وکیل خود در دادگاه حاضر شود. مفهوم آن این است که وکیل به تنهایی نمی تواند در دادگاه حاضر شود باید هردو باهم در دادگاه حاضر شوند. که این موضوع در قانون ماده 350 مطرح شده است.

ماده 350 قانون آيین دادرسی کیفری

زمانی که متهم وکیل داشته باشد می شود وکیل جای او در دادگاه کیفری حاضر شود. و بابت این موضوع هیچ مشکلی وجود ندارد ولی شرایط خاصی وجود دارد که حضور متهم در دادگاه الزام است.

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

طبق این ماده در دادگاه های کیفری به جرم های زیر رسیدگی می شود:

الف: جرم هایی که مجازات آن ها باعث گرفتن زندگی یا اعدام می شود.

ب: جرم هایی که باعث حبس ابد می شود.

پ: جرم هایی که مجازات آن باعث قطع عضو می شود و یا جرم هایی که الزام به دادن نصف دیه کامل یا بیش تر از آن می شود.

ت: جرم هایی که باعث به وجود آمدن مجازات تعزیری درجه سه یا بالاتر می شود.

ث: جرم های سیاسی یا مطبوعاتی که متهم انجام می دهد.

همان گونه گفته شد بند های الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را الزام به حضور در جلسات دادگاه می کند. ولی در بند ث چنین ملزمی وجود ندارد و وکیل می تواند بجای متهم حضور پیدا کند. البته با تشخیص دادگاه

عواقب عدم حضور متهم در دادگاه کیفری

متهم هایی که در روند جلسات دادگاه حضور پیدا نمی کنند. دادگاه به تعویق می افتد برخلاف تفکر اشتباه آنان حضور نداشتن در دادگاه جریان رسیدگی به نفع آنها نخواهد بود بلکه به ضرر آنها خواهد بود. مگر اینکه متهم وکیل خود را بجای خود در دادگاه بفرستد و بصورت غیابی صدور حکم انجام می شود. و یا با دلایل موجه برای حضور نیافتن خود به دادگاه ارسال کند.

همچنین بخوانید:  وکیل ملکی

موارد عذر موجه عدم حظور متهم در دادگاه

اگر اجباری برای حضور متهمین پرونده های کیفری از سوی دادگاه مورد توجه نشده باشد. که آن ها می توانند از حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری استفاده کنند. و خودشان در جلسات دادگاه نداشته باشند. ولی اگر دادگاه به هردلیلی حضور متهمین را در جلسات اجباری بکند آن ها وظیفه دارند در جلسات دادگاه حاضر شوند. اما بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد های زیر دادگاه حضور نیافتن متهمین پرونده را موجه می داند.

موارد عذر موجه

 • اگر متهم در زندان یا متوقف شده باشد
 • اگر همسر و یا فرزندان و یا اعضای خانواده درجه اول تا درجه سوم فوت کنند.
 • اگر خود متهم یا همسرش و یا فرزندان و والدین به بیماری مبتلا شوند. و امکان حضور متهم در جلسات دادگاه وجود نداشته باشد.
 • اگر احضاریه دادگاه به دست متهم نرسد و یا با تاخیر برسد.
 • اگر اتفاق های طبیعی مانند زلزله و یا سیل و… رخ دهد
 • اگر متهم دچار بیماری مزمن و یا بیماری که سرایت کند دچار شود.
 • و یا همچنین مورد های دیگری که دادگاه یا بازپرس تشخیص دهند.

نکته دیگر این است که متهم فقط یکبار فرصت دارد قبل از تشکیل دادگاه با بازپرس صحبت کند. و دلیل عدم حضور خود را اعلام کند. و اگر مورد تایید بازپرس قرار گیرد جلسه دادگاه سه روز به تعویق می افتد و به متهم مهلت داده می شود.

آیا متهم بعد از صدور حکم حق اعتراض دارد ؟

بر اساس ماده 305 قانون آییت دادرسی مدنی متهم به حکم غیابی که صادر شده است می تواند معترض شود. بودن وکیل به جای متهم در دادگاه کیفری و غیبت متهم در آنجا در نهایت موجب صادر شدن حکم غیابی در دادگاه می شود. اگر متهم به رای دادگاه اعتراض کند شرایطی وجود دارد که با وکیل ابطال رای، نسبت با رای دادگاه اعتراض کند. اعتراض او اگر در زمان مشخص شده (طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی 20 روز بعد از صادر شدن رای غیابی برای اشخاص داخل کشور و 2 ماه برای اشخاص خارج از کشور) باشد و مورد تایید دادگاه قرار بگیرد. جلسه دیگری برای بررسی دوباره پرونده تشکیل خواهد شد و متهم می تواند دفاعیه خود را در حضور دادگاه انجام دهد.

حاضر نشدن شاکی در دادگاه کیفری

در کل متهم برای حضور در دادگاه الزام دارد اما به هردلیلی یا نمی تواند یا نمی خواهد در جلسات دادگاه حضور پیدا کند می تواند بجای خود وکیلی معرفی کند. و همچنین می تواند حداقل یک روز قبل از برگزاری جلسات دادگاه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای حضور نیافتن شاکی (در صورتی که خود شاکی پرونده باشد) در دادگاه لایحه دفاعیه به اقوام درجه یک که به آنها وکالت داده است ارسال کند.

لیست وکیل دادسرا

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

لیست پرونده های موفق وکلای رایمند

1.تبرئه شدن و آزادی فردی که متهم به قتل با سلاح گرم شده بود.

2.پیروزی در پرونده زمین خواری زمینی به ارزش۳۰۰ میلیارد تومان.

3.پرونده تبرئه شدن شخصی که متهم به 73 فقره دزدی از منازل شده بود.

4.باز پس گیری 10 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده و زندانی شدن متهمین.

5.موفقیت در پرونده 400 کیلو مواد مخدر که باعث دستگیری باند مواد مخدر شد.

6.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

7.تبدیل حکم تولید، نگهداری و فروش ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی از شلاق به جزای نقدی.

8.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

9.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

10.موفقیت در پرونده جعل سند زمین و فروش مال غیر که در نتیجه گرفتن خسارت و حبس برای متهمین شد.

و …

وکالت تخصصی

مزایای وکلای با تجربه رایمند

 • سرعت دادن به روند دادرسی
 • حاضر شدن در جلسات دادگاه بدون نیاز به موکل و گزارش دادن منظم به موکل
 • حفظ کردن اسرار و اطلاعات موکل
 • پیگیر بودن منظم روند پرونده تا حاصل شدن نتیجه پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل
 • انجام دادن فعالیت های حقوقی با به روز ترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و مطلع از آخرین قوانین کشور
 • برخورد مناسب با موکل و قاضی و فعالیت گروه های با تجربه در تمام زمینه های حقوقی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید

46
امتیاز کاربران: 5 ( 1 رای)

نوشته های مشابه

4 دیدگاه

 1. سلام شبتون بخیر یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید
  من با همسرم جلسه های مشاوره رفتیم برای طلاق توافقی الان میخواد چیزی که توافق کردیم رو بهم نده
  اگه کلا وسایل خودم رو ببرم وازخونش برم وخونه بگیرم بعد برم درخواست طلاق بدم ومهریم رو اجرا بزارم تمام حقم بهم تعلق میگیره؟

  1. با سلام و وقت بخیر. مهریه در هر صورت به زوجه تعلق میگیرد. اما به دلیل عدم تمکین و عدم حضور در منزل همسر، نفقه تعلق نمیگیرد. البته توجه داشته باشید که دادگاه در این شرایط به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد.

 2. سلام.فرمودید تا نصف اموال و یا شاید کمتر مد نظر قاضی قرار میگیرد، حالا همون مقداری ک در نظر قاضی هست بازم بین زوج و زوجه نصف میشود؟؟

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: شرط تنصیف دارایی تا نصف میتواند باشد یعنی از یک درصد تا ۵۰ درصد با تعیین دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل