کیفریوکیل

حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست

حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست ✔️| حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری | حکم جلب متهم

بسیاری گمان می کنند که در همه شرایط حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست و درباره اینکه در چه شرایطی و با توجه به کدام ماده های قانونی حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست، اطلاعی ندارند. جالب است بدانید که حضور متهم در دادگاه کیفری برای همه و در همه پرونده ها الزامی نیست و امکان حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری وجود دارد. در برخی موارد در صورتی که حدود قانون معین کرده باشد و دادگاه تشخیص دهد که حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست، متهم حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. در ادامه مقاله به شرایطی می پردازیم که با توجه به آن ها حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری مجاز است و الزامی برای حضور متهم در دادگاه وجود ندارد.

آیا حضور متهم در دادگاه کیفری الزامی است؟

به طور کلی تشخیص اینکه آیا حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست یا خیر بستگی به نظر دادگاه دارد. برای مثال در صورتی که دادگاه تشخیص دهد متهم در روز دادگاه باید در دادگاه حضور پیدا کند، حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست. در موارد دیگری همچون جرایمی که مجازات آن ها حدی است نیز حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست. تنها در صورتی متهم می تواند در دادگاه حضور نداشته باشد و حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری انجام شود که حضور وکیل به جای متهم در دادگاه مجاز باشد یا متهم عذر موجهی از لحاظ قانونی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد. در ادامه مقاله مواردی که از لحاظ قانونی عدم حضور متهم در دادگاه را توجیه می کند را توضیح می دهیم و به بررسی آن ها می پردازیم.

آیا وکیل می تواند در دادگاه کیفری به جای وکیل حضور پیدا کند؟

به طور کلی وکیل می تواند در امور حقوقی تمامی پیگیری های حقوقی لازم را به جای موکل خود انجام دهد اما برای حضور در دادگاه کیفری، این امر کمی متفاوت تر است. در مواردی که طبق قانون الزامی به حضور متهم در دادگاه نباشد، حضور وکیل به جای متهم در دادگاه کیفری مانعی ندارد اما اگر دادگاه متهم را ملزم به حضور در دادگاه کرده باشد، وکیل نمی تواند به جای متهم در دادگاه کیفری حضور پیدا کند.

البته طبق مواد قانونی جدید این فرصت برای متهم فراهم است که تا زمان حضور وکیل خود در دادگاه سکوت اختیار کند. ما به شما پیشنهاد می کنیم در این موارد به دلیل حساسیت بالای پرونده حتما از یک وکیل مجرب کمک بگیرید تا از هرگونه مشکلات احتمالی، جلوگیری شود.

در مواردی که الزامی به حضور متهم در دادگاه نیست، تمامی امور جزئی و غیر جزئی به وکیل سپرده می شود و دادگاه به جای متهم از وکیل استفاده می کند. در این شرایط هیچ تفاوتی بین زمانی که متهم همراه وکیل خود حضور دارد با زمان حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری، وجود ندارد و روند حقوقی پرونده به راحتی و چه بسا با سرعت بیشتری طی می شود.

عذر های موجه برای عدم حضور متهم در دادگاه

در صورتی که متهم وکیلی نداشته باشد تا به جای او در دادگاه حضور پیدا کند یا با وجود نظر دادگاه مبنی بر اینکه حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست، متهم در دادگاه حضور پیدا نکرده است، باید دلایل کافی و موجهی مبنی بر عدم حضور متهم در دادگاه وجود داشته باشد، در غیر این صورت پرونده با شرایط پیچیده ای همراه می شود و حتی ممکن است، حکم نهایی بدون دفاعیه متهم و در غیاب او صادر شود. در نتیجه متهم برای عدم حضور خود در دادگاه باید از دلایل موجهی استفاده کند که از منظر قانون دارای اعتبار باشد.

از منظر قانون برخی موارد از جمله زندانی بودن متهم، فوت همسر، بچه ها، پدر و مادر یا یکی از اقوام نزدیک متهم، بیماری سخت برای متهم، دریافت احضاریه با تاخیر توسط متهم یا عدم دریافت احضاریه توسط متهم، بروز برخی حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله و… و هرگونه مورد دیگری که به صلاحدید بازپرس مورد موجهی برای عدم حضور متهم در دادگاه باشد، از جمله عذر های موجه برای عدم حضور متهم در دادگاه محسوب می شود که متهم حتما باید نسبت به ارائه دلیل موجه در دادگاه اقدام کند.

چگونه علت عدم حضور را به دادگاه ارائه دهیم؟

بهترین راه برای ارائه عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه، تنظیم لایحه است. در صورتی که متهم با تصمیم قبلی از عدم حضور خود در دادگاه اطلاع دارد، می تواند با مراجعه به یکی از خدمات قضایی، علت عدم حضور خود در دادگاه را به صورت لایحه و به طور کامل شرح دهد و نسبت به ثبت آن در سامانه مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهد.

در موارد دیگر بهتر است با در نظر گرفتن شرایط پرونده به کمک یک وکیل مجرب، اقدامات قانونی لازم را جهت ارائه دلیل موجه برای عدم حضور در دادگاه کیفری به خصوص در زمانی که حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست انجام دهید، زیرا در غیر این صورت ممکن است عواقب قانونی سنگینی برای متهم به همراه داشته باشد.

آیا در صورت عدم حضور متهم دادگاه کیفری به پرونده رسیدگی می شود؟

با توجه به قانون، حتی در صورت عدم حضور متهم در دادگاه کیفری باید حقوق متهم رعایت شود و نباید فرصت دفاعیه از او گرفته شود. به همین دلیل در بسیاری از موارد در حضور عدم حضور متهم در دادگاه فرصتی برای ارائه توضیحات و انجام دفاعیات به متهم داده می شود. به این شکل که متهم باید در مدت زمان قانونی نسبت به ارائه توضیحات و انجام دفاعیات لازم، توضیحات لازمه را به دادگاه ارائه کند. در غیر این صورت روند حقوقی پرونده بدون در نظر گرفتن دفاعیات متهم و در غیاب او پیگیری می شود و حکم نهایی صادر می شود.

همچنین بخوانید:  وکیل خانواده غرب تهران

بسیاری از متهمین گمان می کنند که با عدم حضور در دادگاه می توانند از مجازات صادره فرار کنند تا فرصت کافی برای فرار از جرم انجام گرفته را پیدا کنند، در صورتی که اگر متهمین در دادگاه حضور پیدا نکنند و نتوانند دلایل موجهی برای عدم حضور خود در دادگاه ارائه کنند، به خصوص در زمانی که حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست، قاضی می تواند حکم غیابی را بدون حضور متهم صادر کند. در این موارد ممکن است شرایط برای متهم پیچیده تر شود و برای او پیگرد قانونی سختی به همراه داشته باشد. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می کنیم، با انتخاب وکیل مناسب در دادگاه حضور پیدا کرده و دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهید. در بسیاری موارد دیده شده است که پرونده ای که عواقب سنگینی برای متهم به همراه داشته است، با انتخاب وکیل مناسب و ارائه دفاعیات به کمک یک وکیل حرفه ای، باعث تخفیف در مجازات و شرایط بهتری برای متهم تبدیل شده است.

آیا حضور وکیل در کنار متهم اجباری است؟

طبق قانون در برخی موارد حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست و امکان حضور وکیل بجای متهم در دادگاه کیفری وجود ندارد و وکیل باید در کنار متهم حضور داشته باشد. در این موارد متهم می تواند خود نسبت به اخذ وکیل اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی متهم توانایی اخذ وکیل نداشته باشد یا به هر دلیلی تمایلی به اخذ وکیل نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند تا در زمان دادگاه در کنار متهم حضور داشته باشد.

مواردی که حضور وکیل و متهم در کنار هم الزامی است، شرایطی است که جرم درجه سه و بالاتر یعنی جرم های درجه یک، دو و سه صورت گرفته باشد، مجازات جرم حبس ابد، اعدام، قطع عضو و دیه با بیش از نصف مقدار آن صورت گرفته باشد و یا در زمانی است به تشخیص دادگاه اخذ وکیل برای متهم امری اجباری باشد.

آیا جلب متهم قبل از ارسال احضاریه به متهم امکان پذیر است؟

در برخی موارد ممکن است به دلیل حساسیت بالای پرونده و شرایط پرونده، بازپرس پرونده تشخیص دهد که این امکان وجود دارد که متهم پس از دریافت برگه احضاریه و آگاهی از اتهامات وارد شده، فرار کند و دسترسی به او برای صدور حکم و محاکمه وجود نداشته باشد. در این شرایط، طبق تشخیص بازپرس، حکم جلب متهم صادر می شود. در برخی موارد حتی بدون صدور برگه احضاریه حکم جلب متهم صادر می شود.

برخی مواردی که طبق قانون بر اساس آن، امکان جلب متهم قبل از صدور احضاریه وجود دارد، شامل؛ مواردی که مجازات آن، اعدام، قطع عضو یا حبس ابد باشد، در صورتی محل اقامت متهم مشخص نباشد و امکان شناسایی محل اقامت متهم برای بازپرس وجود نداشته باشد، در صورتی که جرایم به صورت سازمان یافته یا با هدف اقدام علیه امنیت ملی و… صورت گرفته باشد، می شود.

در موارد حساس دیگری که حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست، ممکن است متهم از حضور در دادگاه اجتناب کند و حتی وکیلی برای خود اختیار نکند. در این شرایط با توجه به شرایط پرونده و با دستور قاضی امکان صدور حکم جلب برای متهم وجود دارد و این حکم حتما باید به دستور قاضی صادر شود. در همین موارد است که مشورت با یک وکیل مجرب و متخصص و کسب اطلاعات لازم پیرامون پرونده و در صورت لزوم، اعطای وکالت به وکیل مورد نظر اهمیت بسیار بالایی دارد تا از بروز اتفاقات ناگوار و پیگردهای قانونی سنگین جلوگیری شود.

 

لیست وکیل حضور متهم در دادگاه کیفری

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

نمونه پرونده های موفق وکلای رایمند

1. پیروزی پرونده سرقت از منازل با 73 شاکی خصوصی که موفق به تبرئه متهم از تمامی اتهامات شد.

2. پیروزی پرونده سرقت از بانک در ورامین تهران.

3. پیروزی پرونده سرقت با رد مال 4 و نیم میلیارد تومانی.

و …

مزایای همکاری با وکلای رایمند

 • حق متعارف وکالت
 • تسریع در روند دادرسی
 • توضیح کامل قوانین حقوقی پرونده موکل
 • جلب اعتماد و رضایت موکل در پیش برد اهداف پرونده
 • حفظ اسرار و اطلاعات پرونده موکلین و اطمینان به عدم افشاگری
 • پیگیری مستمر روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم قوانین حقوقی
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • فعالیت وکلای باتجربه و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…) و کیفری
 • و…

وکالت تخصصی

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.

371

امتیاز این نوشته

امتیاز کاربران: 4.83 ( 2 رای)

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. وقتی چکی توسط فردی برگشت میخوره و سپس انتقال داده میشه فردی که چک بنامش انتقال داده میشه باید بره بانک استعلام انتقال از نفر اول تا آخر رو بگیره و پیوست دادخواست مطالبه وجه چک کنه

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای اسماعیلی: باتوجه به اینکه قبلا هم گفتم این چک الان توسط فردی که آن را برگشت زده شده است به شما انتقال داده شده است پس شخص انتقال دهنده هم نسبت به شما مثل همان صادر کننده چک مسولیت دارد شما می‌توانید از هردوشون مطالبه وجه چک را بکنید ابیته ایشان به عنوان ظهر نویس ومادر کننده اصلی هم بعنوان صادر کننده چک در مقابل طلب شما مسولیت دارند شما برعلیه هردوشون دادخواست بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل