اقتصادیتوقیف

توقیف اموال

توقیف اموال | وکیل✔️| هزینه | منقول | غیر منقول | مهریه | مسکن | ماشین | وکلای رایمند

عنوان ها

توقیف اموال به معنی این است که شخصی به نفر دیگری بدهکار است و طلبکار اموال وی را توقیف می کند. توقیف اموال زمانی اتفاق می افتد که 1- شخصی بدهکار باشد. 2- شخص بدهکار اموالی داشته باشد. 3- طلبکار اموال بدهکار را شناسایی کند.

انواع توقیف اموال

دو نوع توقیف اموال وجود دارد: 1- توقیف قانونی 2- توقیف فیزیکی

در توقیف قانونی صرفا مال نقل وانتقال از نظر قانونی و با توجه به اسناد رسمی ممنوع

می شود و بدین ترتیب بدهکار نمی تواند اموال خود را بفروشد. ولی در توقیف فیزیکی وقتی طلبکار درخواست توقیف اموال دارد، بدهکار هم از نقل و انتقال و همچنین از تصرف مال منع می شود، مانند توقیف خودرو و اعزام آن به پارکینگ، و نمی تواند اموال خود را ببخشد، بفروشد، و اجاره دهد

مقررات عمومی توقیف اموال

برخی اموال برای توقیف مستثنی هستند. به عبارت دیگر در برخی اوقات دادگاه با توجه به شرایط و نیاز های کسی محکوم شده است و همچنین خانواده آن تشخیص می دهد که امکان توقیف اموال او وجود نداشته باشد. علاوه بر این طبق قانون قبل از اجرای آن باید تمام ویژگی ها و اوصاف اموال ذکر شود و توسط شاهد ها امضا شود.

توقیف اموال برای مهریه

قانون برای مردی که از دادن مهریه امتناع می کند راه های خاصی گذاشته است. در توقیف اموال مرد برای دادن مهریه دو راه وجود دارد که هم بشود از طرف دادگاه و هم از سوی ثبت انجام شود. مثلا زن دادخواست خود را برای گرفتن مهریه اعلام کند و همچنین برای دستور توقیف اموال همسرش به دادگاه خانواده مراجعه کند.

اموال قابل توقیف برای مهریه

 • اموال مانند مسکن،آپارتمان و زمین 2- خودرو شخصی 3- حقوق کارمندان دولت 4- سهام 5- حساب سپرده 6- مطالبات همسرش از دیگران

اموال غیر قابل توقیف برای مهریه

 • منزل مسکونی یا آپارتمان در حدی که در شان زوج باشد. 2- لوازم زندگی و اساسیه 3- مواد غذایی موجود در منزل 4- وسایل و ابزار کار متعلق به شوهر 5- کتاب ها و ابزار علمی متعلق به شوهر 6- خط تلفن همراه

رفع توقیف اموال برای مهریه

بعد از اینکه خانم با انتخاب یکی از اموال، توقیف اموال مرد کرد، یک پیامکی برای آقا می رود که اموال وی توقیف شده است یعنی غیر قابل انتقال شده است، اگر آقا به موضوع اعتراض داشته باشد می تواند آن را ثبت و درخواست رفع توقیف اموال خود کند، زمانی می تواند این درخواست را انجام دهد که ثابت کند که مال او جزء مستثنیات دین است. مثلا در رفع توقیف خودرو او می تواند ثابت کند خودرو وسیله کار اوست و برای امرار و معاش استفاده از آن استفاده می کند.

رفع توقیف خودرو برای مهریه

یکی از راه های رفع توقیف خودرو برای مهریه این است که مرد ثابت کند در پرداخت مهریه ناتوان است و یا اموال او در خارج از کشور بلوکه شده اند و همچنین باید ثابت کند که خودرو وسیله کار اوست و از طریق آن درآمد کسب می کند.

رفع توقیف مسکن

توقیف منزل مسکونی قابل انجام است اما کسی که محکوم شده می تواند به حکم دادگاه اعتراض کند و اگر ثابت کند که ملک تنها خانه ی او می باشد می شود آن را در دسته ی مستثنیات دین شمرد و رفع توقیف اموال شود که البته باید دادگاه تشخیص دهد.

نحوه ی توقیف اموال برای چک برگشتی

هنگامی که فردی اقدام به صدور هر نوع سندی نماید در واقع خود متعهد کرده است که مبلغ را پرداخت کند بسته به آن کوتاه مدت بلند مدت یا عندالمطالبه ممکن است باشد در خصوص چک و سفته اوضاع همینطور است یعنی زمانی که فردی چک صادر میکند در واقع متعهد می شود در زمان مقرر مبلغ چک را در حساب خود در بانک داشته باشد و در صورت نداشتن موجودی کافی دارنده چک می تواند اقدام به اقامه دعوا کند. ودر این راستا با طرح دادخواست اقدام به توقیف اموال برای چک برگشتی کند.

هزینه توقیف اموال

هزینه دادرسی برای مبلغ های تا 20 میلیون تومان دو و نیم درصد است و برای بیش از 20 میلیون تومان سه ونیم در صد است. البته باید هزینه درخواست برای توقیف اموال و هزینه حق الوکاله را نیز باید در نظر گرفته شود.

توقیف اموال خودرو

توقیف اموال خودرو یکی از بارزترین و شاخص ترین نمونه ی از توقیف ها در جامع قضایی حساب می شود. توقیف اموال خودرو به صورت فوری در دادگاه رسیدگی می شود. چنانچه دعوای تامین خواسته به تنهایی به مرجع قضایی تقدیم شود، شاکی موظف است نهایتا ظرف مدت 10 روز بعد از صدور قرار، دادخواست مطالبه توقیف اموال خودرو را تقدیم دادگاه کند و الا قرارصادره برای درخواست خوانده شده لغو می شود.

مفهوم اموال منقول

به اموالی گفته می شود که بدون آسیب رسیدن به آنها از جایی با جای دیگر منتقل کرد مانند: پول-فرش-خودرو-مصالح ساختمانی (تازمانی که در بنا از آنها استفاده نشده باشد) مبل- دوچرغه و غیره

مفهوم اموال غیر منقول

طبق تعاریف اموال منقول اموال غیر منقول هم مشخص است. در واقع به اموالی گفته می شود که با جابه جا کردن به آنها صدمات و آسیب وارد می شود. مانند: زمین- معدن- مصالح ساختمانی (اگر در بنا استفاده شده باشد)- نقاشی، مجسمه و آثار هنری که در بنا بکار برده شده باشد- محصولات کشاورزی به شرطی که چیده نشده باشند- درخت، نهال تا زمانی که چیده و بریده نشده باشند- تجهیزات آبیاری مانند پلمپ و چاه- تجهیزات کشاورزی و حیواناتی که در زمین زراعت بکار گرفته می شوند و ماشین آلات که اگر برای زراعت اختصاص داده شده باشند.

توقیف اموال نزد شخص ثالث

هرگاه محکوم علیه، اموالی نزد شخص ثالث داشته باشد، در زمان اجرای حکم محکومیت قطعی وی مال مورد نظر نزد شخص ثالث متوقف می شود.

همچنین بخوانید:  وکیل مفاسد اقتصادی

مراحل قانونی توقیف اموال نزد شخص ثالث

در خصوص توقیف اموال نزد شخص ثالث ابتدا اخطاریه با هدف توقیف مال ارسال می شود و میزان طلب به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث اعلام می گردد و رسید دریافت می کند.

شرایط اخطاریه توقیف اموال نزد شخص ثالث

 • مشخصات فردی که محکوم شده است و نوع مالی که در اختیار فرد ثالث است باید ذکر شود. قید این مشخصات به خاطر این است که میزان مال نگهداری شده توسط شخص ثالث مشخص باشد. 2- میزان مال در پیوست اخطاریه توضیح می گردد و این اقدام نیز در تایید معین بودن مال صورت می گردد.

اعتراض فرد ثالث به توقیف اموال

در واقع اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال به اینکه سند رسمی داشته باشد یا نه متفاوت خواهد بود. هرگاه شخص ثالث به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد اضهار حقی کند، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن به تاریخ توقیف مقدم باشد، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی می شود و شخص ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

توقیف اموال عمومی و دولتی

اموال عمومی چون متعلق به ساکنان یک شهر یا منطقه است، قابل توقیف توسط اشخاص نیست زیرا املاک عمومی و دولتی مالک خاصی ندارد که قابل تملک باشد. تفکیک و تمایزی بین اموال عمومی و دولتی وجود دارد، اموال دولتی در مالکیت دولت است ولی اموال عمومی در مالکیت دولت نیست و فقط تصدی و اداره آن بر عهده ی دولت است اما نقطه مشترک میان اموال دولتی و اموال عمومی این است که قابل توقیف نیست.

توقیف تمامی اموال شخص بدهکار

با توجه به اینکه هر انسانی برای ادامه ی زندگی خود نیاز به وسایل و لوازمی دارد. بنابراین اگر اموال شخص بدهکار برای پرداخت تمامی بدهی اش کافی نباشد، نمی توان تمامی اموال او را توقیف کرد، لذا برخی از اموال که برای زندگی به آن احتیاج است توقیف نمی شود.

نگهداری از اموال توقیف شده

همه ی اموال توقیف شده در جای خود باقی می ماند مگر این که لازم باشد آنرا جابه جا کرد. در واقع هردو باید توافق کنند که با رضایت آن ها شخصی را برای نگهداری اموال توقیف شده تا رفع آن انتخاب کنند. شخص انتخاب شده در صورت هرگونه مشکل احتمالی برای اموال توقیف شده پاسخگو باشد و مسئولیت حفظ تمامی آن با وی است. در صورتی که هردو شخصی را به دادگاه معرفی نکنند این شخص از طرف مامور اجرای حکم معرفی می شود و برخی از اشیاء گرانبها در صورت لزوم به صندوق امانات بانک واگذار می شود.

وکیل توقیف اموال رایمند

مجموعه وکلای رایمند با همکاری وکلای متخصص و با تجربه خود توانایی ارائه بهترین خدمات، مشاوره و وکالت را در حوزه های مختلف حقوقی به موکلان دارد. به همین علت افراد با کمک گرفتن از وکلای مجموعه رایمند می توانند بهترین نتیجه را در پرونده های توقیف اموال کسب نمایند. مشکلات خود را به ما بسپارید.

لیست وکیل توقیف اموال

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه
تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل حسن اسماعیلی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
حسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


هدیه عرفانیان (امور ثبت برند و شرکت ها) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

 

هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
هدیه عرفانیان کارشناس امور ثبت برند و شرکت ها
 • کارشناس حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدمات ویژه شرکت های تجاری اعم از نمایندگی در انواع مذاکرات،داوری و مصالحه، ثبت برند و…
 • حدود 10 سال سابقه کاری

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل فاطمه مرادی حقیقت تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از 17 سال سابقه وکالت

تماس جهت اعطای وکالت


وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستریدکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
محمد فرخی وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری
ملیحه سنگ سفیدی وکیل پایه یک دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل


وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
امیر بهادر عامری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
اصغر قنبری وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 


خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

فریبا رنجبر کارآموز وکالت
فریبا رنجبر کارآموز وکالت
 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 

لیست پرونده های موفق وکلای رایمند

1.موفقیت در پرونده زمین تصرف شده توسط بنیاد های حکومتی که باعث برگرداندن زمین به موکل شده است.

2.پیروزی در پرونده زمین خواری زمینی به ارزش۳۰۰ میلیارد تومان.

3.پرونده تبرئه شدن شخصی که متهم به 73 فقره دزدی از منازل شده بود.

4.باز پس گیری 10 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده و زندانی شدن متهمین.

5.موفقیت در پرونده 400 کیلو مواد مخدر که باعث دستگیری باند مواد مخدر شد.

6.گرفتن رفع اتهام برای موکلی که متهم به رابطه نامشروع و زنای محصنه شده بود.

7.تبدیل حکم تولید، نگهداری و فروش ۱۵۰ لیتر مشروبات الکلی از شلاق به جزای نقدی.

8.گرفتن حکم اعدام فردی که نامزدش را سوزاند و فیلم وی را در فضای مجازی منتشر کرد.

9.گرفتن حکم اعدام و دریافت دیه برای شخصی که متهم به سرقت مسلحانه و تجاوز به یک خانم شد.

10.موفقیت در پرونده جعل سند زمین و فروش مال غیر که در نتیجه گرفتن خسارت و حبس برای متهمین شد.

و …

مزایای وکلای با تجربه گروه رایمند

 • سرعت دادن به روند پرونده
 • حضور در جلسات دادگاه بدون حضور موکل
 • حفظ اسرار واطلاعات موکل
 • شفاف سازی کردن موضوع برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با بروزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور و برخورد مناسب با موکل و قاضی موکل

وکالت تخصصی

 

لطفا به این نوشته امتیاز دهید

194
امتیاز کاربران: 4.96 ( 7 رای)

نوشته های مشابه

6 دیدگاه

 1. سلام مادرم فوت کرده بعد پدرم فوت کرده من میتونم مهریه مادرمون از برادر بزرگم بگیرم پدرم حقوق شوخواهرم میگیره

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای شاکری نیا: نه برادر بزرگتر شما خودشون در مهریه مادرتون سهیم است نمیشه طرح دعوا کنی

 2. سلام من ۱۲ سکه بهار ازادی طرح جدید دارم وشوهرم رفته دادخواست طلاق داده و ۱۲ تا رو به دادگلخ تحویل داده ولی جدید و بانکی نیست و وریس کل دادگستری هم نامه داده که باید جدید و بانکی باشه حالا چکار کنم که بره انها رو عوض کنه ممنونتون میشم

  1. پاسخ وکیل پایه یک دادگستری آقای اسماعیلی: در پرداخت مهریه بایستی آنچه که در سند ازدواج شما قید شده پرداخت بشه میتونی اونارا قبول نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

رزرو مشاوره با وکیل